WoW

Petové

Seznam schopností petů

Schopnosti lze získat naučením od trenéra petů a pak od různých zvířat v přírodě. Schopnosti se dají rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní schopnosti musí pet aktivovat, aby je použil. Schopnosti pasivní působí neustále.
Schopnosti od učitele
Growl
Greater Stamina
Natural Armor
Arcane Resistance
Fire Resistance
Frost Resistance
Nature Resistance
Shadow Resistance



Schopnosti z přírody
Bite
Charge
Claw
Cower
Dash
Dive
Furious Howl
Lightning Breath
Prowl
Scorpid Poison
Screech
Shell Shield
Thunderstomp


Vysvětlivky k textu a tabulkám níže:
Popis – Popis dané schopnosti a jejího efektu.
Focus – Je to obdoba Roguovy „energie“, jen je vlastní Hunterovým petům. Zde je vždy uvedeno kolik této energie (focusu) pet spotřebuje na seslání dané schopnosti. Pet má podobně jako Rogue 100 bodů focusu a průběžně ji regeneruje.
Dosah – Určuje vzdálenost na kterou je pet schopen danou schopnost použít.
Seslání – Je doba za kterou danou schopnost pet použije, sešle.
Cooldown – Je doba po které lze znovu použít danou schopnost.
Mohou se naučit – Zde jsou vypsány druhy petů, kteří jsou schopni se danou schopnost naučit.
Level sch. – Označuje výši (level) petovy znalosti dané schopnosti.
Level peta – Určuje minimální level peta, na kterém je schopen se naučit tento level schopnosti.
Tréninkové body – Uvádí počet tréninkových bodů, které pet musí získat aby se schopnost naučil.


Aktivní schopnosti

Bite (kousnutí)
Popis - Pet se zakousne do nepřítele a způsobí mu tím zranění.
Focus - 35
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – krokodýlové, divoká prasata, želvy, medvědi, pštrosi, kočkovité šelmy, ještěři, pavouci, netopýři, vlci

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 1 Kousne nepřítele a způsobí mu 7-9 bodů zranění.
2 8 4 Kousne nepřítele a způsobí mu 16-18 bodů zranění.
3 16 7 Kousne nepřítele a způsobí mu 24-28 bodů zranění.
4 24 10 Kousne nepřítele a způsobí mu 31-37 bodů zranění.
5 32 13 Kousne nepřítele a způsobí mu 40-48 bodů zranění.
6 40 17 Kousne nepřítele a způsobí mu 49-59 bodů zranění.
7 48 21 Kousne nepřítele a způsobí mu 66-80 bodů zranění.
8 56 25 Kousne nepřítele a způsobí mu 81-99 bodů zranění.


Charge (Do útoku)
Popis – Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu a zvýší bojovou sílu divokého prasete pro boj na blízko.
Focus - 35
Dosah - 8-25 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 25 sekund.
Mohou se naučit – Divoká prasata

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 5 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 50 bodů pro boj na blízko.
2 12 9 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 100 bodů pro boj na blízko.
3 24 13 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 180 bodů pro boj na blízko.
4 36 17 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 250 bodů pro boj na blízko.
5 48 21 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 390 bodů pro boj na blízko.
6 60 25 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 550 bodů pro boj na blízko.



Claw (Spáry)
Popis – Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu zranění.
Focus - 25
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – žádný.
Mohou se naučit – krabi, škorpióni, medvědi, kočkovité šelmy, ještěři, sovy a supi.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 1 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 4-6 bodů zranění.
2 8 4 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 8-12 bodů zranění.
3 16 7 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 12-16 bodů zranění.
4 24 10 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 16-22 bodů zranění.
5 32 13 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 21-29 bodů zranění.
6 40 17 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 26-36 bodů zranění.
7 48 21 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 35-49 bodů zranění.
8 56 25 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 43-59 bodů zranění.


Cower (Krytí)
Popis – Krytí nezpůsobuje zranění, ale zvýší šanci, že nepřítel zaútočí na peta a ne na vás.
Focus - 15
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 5 sekund.
Mohou se naučit – Všichni peti.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 5 8 -
2 15 10 Efektivnější než předchozí level
3 25 12 Efektivnější než předchozí level
4 35 14 Efektivnější než předchozí level
5 45 16 Efektivnější než předchozí level
6 55 18 Efektivnější než předchozí level


Dash (Úprk)
Popis – Zvýší rychlost pohybu peta na 15 sekund.
Focus - 20
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – divoká prasata, pštrosi, kočkovité šelmy, vlci a hyeny.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Zvýší rychlost pohybu o 40% na 15 sekund.
2 40 20 Zvýší rychlost pohybu o 60% na 15 sekund.
3 50 25 Zvýší rychlost pohybu o 80% na 15 sekund.


Dive (Střemhlavý let)
Popis – Zvýší rychlost pohybu peta na 15 sekund.
Focus - 20
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – sovy, netopýři, supi a okřídlení hadi.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Zvýší rychlost pohybu o 40% na 15 sekund.
2 40 20 Zvýší rychlost pohybu o 60% na 15 sekund.
3 50 25 Zvýší rychlost pohybu o 80% na 15 sekund.


Furious Howl (Zuřivé zavytí)
Popis – Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku.
Focus - 60
Dosah - 15 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – vlci

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 10 10 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 9-11 bodů.
2 24 15 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 18-22 bodů.
3 40 20 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 28-34 bodů.
4 56 25 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 45-57 bodů.


Growl (Zavrčení, skřek)
Popis – Vyprovokuje nepřítele a zvýší pravděpodobnost že nestvůra zaútočí na peta a ne na vás.
Focus - 15
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 5 sekund.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – První a druhý level této schopnosti získá váš pet po splnění kvestu „Taming The beast“ u trenéra. V oblastech Dun Morogh, Durotar, Mulgore, Teldrassil.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 0 -
2 10 0 Efektivnější než předchozí level
3 20 0 Efektivnější než předchozí level
4 30 0 Efektivnější než předchozí level
5 40 0 Efektivnější než předchozí level
6 50 0 Efektivnější než předchozí level
7 60 0 Efektivnější než předchozí level


Lightning Breath (Bleskový dech)
Popis – Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature.
Focus - 50
Dosah - 20 yardů.
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – Okřídlení hadi

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 1 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 11-13 bodu zranění
2 12 5 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 21-23 bodu zranění
3 24 10 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 36-40 bodu zranění
4 36 15 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 51-59 bodu zranění
5 48 20 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 78-90 bodu zranění
6 60 25 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 99-113 bodu zranění


Prowl (Plížení)
Popis – Pet se začne plížit a dostane se do „Stealth“ modu. Zpomalí svou rychlost pohybu a když z něj zaútočí tak jeho útok je něco málo zvýšen. Plížení trvá dokud se nezruší nějakou akcí peta.
Focus - 40
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – kočkovité šelmy

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 50% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 20% zvýšen.
2 40 20 Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 45% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 35% zvýšen.
3 50 25 Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 40% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 50% zvýšen.


Scorpid Poison (Otrava škorpiónem)
Popis – Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund. Na jednom cíli může být až pět otrav od jednoho škorpióna.
Focus - 30
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 4 sekundy.
Mohou se naučit – škorpióni

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 8 10 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 10 bodů zranění
2 24 15 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 15 bodů zranění
3 40 20 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 30 bodů zranění
4 56 25 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 40 bodů zranění


Screech (Vřískot)
Popis – Udeří a zraní jednoho nepřítele. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů.
Focus - 20
Dosah - 5 yard
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – sovy, netopýři a supi

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 8 10 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 7-9 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 25 pro boj na blízko.
2 24 15 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 12-16 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 50 pro boj na blízko.
3 40 20 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 19-25 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 75 pro boj na blízko.
4 56 25 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 26-46 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 100 pro boj na blízko.


Shell Shield (Zpevněný krunýř)
Popis – Redukuje všechno zranění, které pet utrží o 50%, ale čas mezi jednotlivými útoky peta se zvýší o 43%. Trvání této schopnosti je 12 sekund.
Focus - 10
Dosah - sám pet
Seslání - ihned
Cooldown – 3 minuty
Mohou se naučit – želvy

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 20 15 Redukuje všechno zranění, které pet utrží o 50%, ale čas mezi jednotlivými útoky peta se zvýší o 43%. Trvání této schopnosti je 12 sekund.


Thunderstomp (Hromové dupnutí)
Popis – Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní všechny v okruhu osmi yardů.
Focus - 60
Dosah - 8 yardů
Seslání - ihned
Cooldown – 1 minuta
Mohou se naučit – gorily

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 37-77 bodů všechny v okruhu osmi yardů.
2 40 20 Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 87-99 bodů všechny v okruhu osmi yardů.
3 50 25 Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 115-133 bodů všechny v okruhu osmi yardů.


Pasivní schopnosti

Greater Stamina (Životaschopnost)
Popis – Zvyšuje Staminu petů. Jeden bod staminy rovná se deseti bodům života.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trénera petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 10 5 Zvýší Staminu o 3
2 12 10 Zvýší Staminu o 5
3 18 15 Zvýší Staminu o 7
4 24 25 Zvýší Staminu o 10
5 30 50 Zvýší Staminu o 13
6 36 75 Zvýší Staminu o 17
7 42 100 Zvýší Staminu o 21
8 48 125 Zvýší Staminu o 26
9 54 150 Zvýší Staminu o 32
10 60 175 Zvýší Staminu o 40


Natural Armor (Přírodní zbroj)
Popis – Zvětšuje Armor peta.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trenéra petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 10 1 Zvětšuje Armor o 50
2 12 5 Zvětšuje Armor o 100
3 18 10 Zvětšuje Armor o 160
4 24 15 Zvětšuje Armor o 240
5 30 25 Zvětšuje Armor o 330
6 36 50 Zvětšuje Armor o 430
7 42 75 Zvětšuje Armor o 550
8 48 100 Zvětšuje Armor o 675
9 54 125 Zvětšuje Armor o 810
10 60 150 Zvětšuje Armor o 1000


Arcane/Fire/Frost/Nature/Shadow Resistance (Odolnost vůči elementům)
Popis – Zvyšuje odolnost peta vůči elementům. Ale musí se učit jednotlivě pro každý daný element.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trénera petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 20 5 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 30
2 30 15 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 60
3 40 45 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 90
4 50 90 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 120
Žádné komentáře