WoW

Raidy

Ahn'Qiraj

Ruins of Ahn'Qiraj - Temple of Ahn'Qiraj

Před tisíci lety vztyčili spojené síly nočních elfů a draků magickou bariréru nad válkou zpustošeným centrem říše Ahn'Qiraj, kde uvěznili poslední zbytky strašlivé hmyzí armády. Nyní byla magická bariéra prolomena, přišel čas ukončit tuto válku.

Ruins of Ahn'Qiraj

Lokace: Silithus
Level: 60+
Limit: 20 hráčů

Během rozhodujících hodin Války pohyblivých písků spojené síly nočních elfů a čtyř dračích letek přesunuli bitvu do samotného srdce qirajské říše, do opevněného města Ahn'Qiraj. Avšak u městských bran se armády Kalimdoru střetli s takovým množstvím válečných trubců, jako nikdy předtím. Nakonec však byli silithidi a jejich qirajští mistři pouze uvězněni unitř magické bariéry, zatímco válka zanechala prokleté město v ruinách. Tisíc let uplynulo od té doby, ale qirajské síly nezůstali v nečinosti. Nová strašlivá armáda byla zplozena z úlů a ruiny Ahn'Qiraj se znovu hemží rojícími se masami silithidů a qirajů. Tato hrozba musí být eliminována, nebo všechno na Azerothu může padnout před strašlivou mocí nové qirajské armády.Temple of Ahn'Qiraj

Lokace: Silithus
Level: 60+
Limit: 40 hráčů

Ve srdci Ahn'Qiraj leží prastarý chrámový komplex. Postavený v čase před zaznamenanou historií, je monumentem nevyslovitelných bohů a obrovskou líhní qirajské armády. Od Války tekoucích písků, ukončené před tisíci lety, jsou dvojčata, dva císaři qirajské říše, uvězněni uvnitř jejich chrámu, stěží se vejdoucím za magickou bariéru vztyčenou bronzovým drakem Anachronosem a nočními elfy. Nyní, když Žezlo tekoucích písků bylo znovu sestaveno a pečeť zlomena, cesta do vnitřní svatyně Ahn'Qiraj je volná. Za plazícími se šílenostmi úlů, pod Chrámem Ahn'Qiraj (Temple of Ahn'Qiraj) se legie qirajů připravují na invazi. Musí být zastaveny za každou cenu, než budou moci vypustit jejich nesmírnou hmyzí armádu znovu na Kalimdor a rozpoutat druhou Válku pohyblivých písků.

Žádné komentáře