WoW

Raidy

Zul'Gurub

V horkých džunglích Stranglethorn Vale se zrodilo nové zlo. Kněží Ata'lai, v dávné minulosti vyhnáni z Gurubashské říše, vyvolali v ruinách Zul'Gurubu prastarého krvavého boha trolů, nazývaného Hakkar Soulflayer.

Zul'Gurub

Lokace: Stranglethorn Vale
Level: 60+
Limit: 20 hráčů

Před tisíci lety byla mocná říše Gurubashi rozdělena masivní občanskou válkou. Vlivná skupina trolích knězů, známá jako Ata'lai, se pokusila přivést zpět starověkého krvavého boha, nazývaného Hakkar Soulflayer. Přestože kněží byli poraženi a nakonec vyhnáni, samotná říše se zhroutila. Vyhnaní trolové uprchli daleko na sever, do Bažin zármutku (Swamp of Sorrows). Zde postavili velký chrám zasvěcený Hakkarovi - kde se mohli připravovat na jeho příchod do světa živých.

Po čase kněží Ata'lai zjistili, že Hakkarova fyzická forma může být vyvolána pouze uvnitř prastarého hlavního města Gurubashské říše, Zul'Gurubu. Naneštěstí byli kněží částečně úspěšní ve svém úkolu vyvolat Hakkara - zprávy potvrzují přítomnost obávaného Soulflayera v srdci Gurubashských ruin.

Aby přemohli krvavého boha, trolové této země se spojili a vyslali kontingent veleknězů do prastarého města. Každý kněz byl šampiónem původních bohů - Netopýra, Pantera, Tigra, Pavouka a Hada - nehledě na jejich nejlepší úsilí, všichni padli do vlivu Hakkara. Nyní šampióni a aspekti původních bohů krmí děsivou moc Soulflayera. Dobrodruzi, kteří cestují do těchto zlověstných krajin, musí přemoci nejprve velekněze, jestliže mají mít nějakou naději ve střetnutí s mocným krvavým bohem.

Žádné komentáře