WoW

Rasy

Taureni

Obří taureni jsou jedni z nejsilnějších válečníků na světě. Kdysi čelící velké hrozbě ze strany kentaurů, dokázali za pomoci Hordy porazit svého nepřítele a vystavět svůj nový domov, Thunder Bluff.

Povolání: Druid, Hunter, Shaman, Warrior
Jezdecké zvíře: Kodo
Startovací lokace: Camp Narache, Mulgore
Hlavní město: Thunder Bluff

Výhody:
War Stomp - aktivní
Po aktivaci omráčí až 5 protivníků ve vzdálenosti 8 metrů, trvá 2s, 2min.obnova

Endurance - pasivní
Max zdraví zvětšeno o 5%

Cultivation - pasivní
bonus +15 do odbornosti herbalismu

Nature Resistance - pasivní
Všichni Taureni získávají odolnost +10 vůči nature kouzlům


Žádné komentáře