WoW

Azeroth

V Azerothu se v současné době nachází sedm dungeon komplexů. Jejich podrobnější popis následuje v článku.

Deadmines - Gnomeregan - Uldaman - Sunken Temple - Blackrock Depths - Blackrock Spire - Stockades