WoW

Azeroth

V Azerothu se v současné době nachází sedm dungeon komplexů. Jejich podrobnější popis následuje v článku.

Deadmines - Gnomeregan - Uldaman - Sunken Temple - Blackrock Depths - Blackrock Spire - Stockades
Deadmines

Lokace: Westfall
Level: 17-26
Limit: 10 hráčů

Deadmines(Opuštěné doly), kdysi centrum největší produkce zlata v lidských zemích, bylo opuštěno, když Horda vypálila Stormwind během První války. Nyní se zde usídlilo Defiaské bratrstvo(Defias Brotherhood) a přeměnilo temné tunely v jejich soukromou svatyni. Říká se, že zloději přinutili chytré gobliny, aby pomohli postavit něco strašného ve spodních podlažích dolů - ale co to může být, je nejisté. Je pověst, že cesta do Deadmines leží skrze tichou a skromnou vesnici Moonbrook.


Stockades

Lokace: Stormwind
Level: 24-32
Limit: 10 hráčů

Stockades je silně střežený komplex, skrytým pod průplavy města Stormwindu. Řízené Wardenem Thelwaterem jsou Stockades domovem delikventů, politických agitátorů, vrahů a množstvím dalších nejnebezpečnějších kriminálníků v zemi. Nedávno vypuklo mezi vězni povstání, které vyústilo v naprostou anarchii uvnitř Stockades - kde byli stráže vyhnány a odsouzenci vypuštěni na svobodu. Warden Thelwater zvládl opustit zadržovací oblast a v současné době nabírá odvážné dobrodruhy, kteří by pronikli do vězení a zabili hlavní mozek povstání - úskočného zločince, jménem Bazil Thredd.


Gnomeregan

Lokace: Dun Morogh
Level: 29-38
Limit: 10 hráčů

Dun Moroghský technický zázrak, známý jako Gnomeregan, byl po generace hlavním městem gnomů. Nedávno nepřátelská rasa mutantů, troggové, zamořila několik oblastí Dun Moroghu - zahrnujíc také velké gnomské město. V zoufalém pokusu o zničení útočících troggů nařídil Nejvyšší řemeslník Mekkatorque nouzové vypuštění městských nádrží radioaktivního odpadu. Jednotlivý gnomové hledali úkryt před vzduchem se šířícím znečištěním stejně jako čekali jestli troggové zemřou nebo uprchnou. Naneštěstí, ačkoliv se troggové stali ozářenými z toxického útoku - jejich obléhání pokračovalo v plné síle. Ti gnomové, kteří nebyli zabiti zhoubným zářením, byli přinuceni uprchnout do blízkého trpasličího města Ironforge. Tady se Nejvyšší řemeslník Mekkatorque vydal naverbovat statečné duše, aby pomohli získat jeho lidu zpět jejich milované město. Říká se, že Mekkatorqův kdysi důvěryhodný rádce, Mekgineer Thermaplugg, zradil svůj lid, když umožnil invazi troggů. Nyní se svojí roztříštěnou příčetností přebývá v Gnomereganu - podporující své temné plány a jednající jako nový techno-vladař města.


Uldaman

Lokace: The Badlands
Level: 35-47
Limit: 10 hráčů

Uldaman je starověké sklepení Titánů, které leží pohřbeno hluboko pod zemí od stvoření světa. Trpasličí vykopávky nedávno odkryli toto zapomenuté město, vypustíc však první neúspěšné dílo Titánů: Troggy. Legendy říkají, že Titáni vytvořili Troggy z kamene. Když usoudili, že experiment selhal, uzamkli je a zkusili to znovu - dospěli tak k vytvoření trpasličí rasy. Tajemství trpasličího stvoření je zaznamenáno na bájných Discích Norgannonu - masivním Titánské artefaktu, který leží na úplném dně starověkého města. Nedávno odstartovali temní trpaslíci (Dark Iron dwarves) sérii nájezdů do Uldamanu, doufajíc v získání disků pro jejich ohnivého mistra Ragnarose. Avšak ochranou pohřbeného města je několik strážců - gigantické výtvory z živoucího kamene, které rozdrtí každého nešťastného vetřelce, kterého naleznou. Disky samotné jsou chráněny masivním vnímajícím kameným strážcem (Stonekeeper), nazývaným Archadeas. Některé pověsti dokonce předpokládají, že trpasličí předci s kamenou kůží, eartheni, stále přebývají hluboko v městských zákoutích.


The Sunken Temple

Lokace: Swamp of Sorrows
Level: 45-55
Limit: 10 hráčů

Před tisíci lety byla mocná říše Gurubashi rozdělena masivní občanskou válkou. Vlivná skupina trolích knězů, známá jako Atal'ai, se pokusila přivést zpět starověkého krvavého boha, nazývaného Hakkar Soulflayer. Přestože kněží byli poraženi a nakonec vyhnáni, samotná říše se zhroutila. Vyhnaní trolové uprchli daleko na sever, do Bažin zármutku (Swamp of Sorrows). Zde postavili velký chrám zasvěcený Hakkarovi - kde se mohli připravovat na jeho příchod do světa živých. Velký dračí aspekt Ysera se dozvěděla o plánech Atal'ai a smetla chrám pod hladinu bažin. Do těchto dnů jsou potopené ruiny chrámu chráněny zelenými draky, kteří zabrání každému dostat se dovnitř nebo ven. Avšak věří se, že někteří z fanatiků Atal'ai mohli přežít Yseřin hněv - a znovu se navrátit do temných služeb Hakkara.


Blackrock Depths

Lokace: Mezi Searing Gorge a Burning Stepps
Level: 52+
Limit: 5 hráčů

Kdysi hlavní město temných trpaslíků (Dark Iron dwarfes), slouží nyní tento vulkanický labyrint jako mocné sídlo pro Ragnarose Firelorda (Ohnivého pána). Ragnaros odkryl tajemství tvoření života z kamene a plánuje vybudovat armádu nezastavitelných golemů na pomoc k dobytí celé hory Blackrock. Posedlý poražením Nefariana a jeho dračích služebníků, Ragnaros půjde do jakéhokoliv extrému, aby dosáhl konečného vítězství.


Blackrock Spire

Lokace: Mezi Searing Gorge a Burning Steppes
Level: 58+
Limit: 10 hráčů

Mocná pevnost vytesená v ohnivém srdci hory Blackrock byla vyprojektována trpasličím kameníkem Franclornem Forgewrightem. Zamýšlená jako symbol moci temných trpaslíku (Dark Iron power), byla pevnost držena hrozivými trpaslíky celá staletí. Avšak Nefarian - prohnaný syn dračího aspekta Deadwinga - měl s pevností jiné plány. On a jeho dračí služebníci převzali kontrolu nad horní částí vrcholku a zaútočili na trpasličí državy ve vulkanických hlubinách hory. Uvědomující si, že trpaslíci byli vedeni mocným ohnivým elementálem Ragnarosem - Nefarian slíbil, že rozdrtí své nepřátele a zabere celou horu Blackrock pro sebe.
Žádné komentáře