WoW

Lordareon

V Lordareonu se v současnosti nachází 4 dungeon komplexů. Jejich podrobnější popis následuje v článku.

Shadowfang Keep - Scarlet Monastery - Stratholme - Scholomance