WoW

Lordareon

V Lordareonu se v současnosti nachází 4 dungeon komplexů. Jejich podrobnější popis následuje v článku.

Shadowfang Keep - Scarlet Monastery - Stratholme - Scholomance
Shadowfang Keep

Lokace: Silverpine Forest
Level: 22-30
Limit: 10 hráčů

Během Třetí války bojovali čarodějové z Kirin Tor proti nemrtvým armádám Pohromy. Když čarodějové Dalaranu zemřeli v bitvě, mohli krátce poté povstat - připojíc tak jejich dřívější sílu k rostoucí Pohromě. Frustrován jejich nedostatečnými úspěchy vyvolal arcimág Arugal (navzdory radám svých kolegů) mimodimensionální entity na podporu klesajících dalaranských řad. Arugalovo vyvolávání přivedlo do světa Azerothu hladové worgeny. Brutální vlčí muži pozabíjeli nejen Pohromu, ale rychle se obrátili proti samotným čarodějům. Worgeni začali obléhat pevnost urozeného barona Silverlaina. Postavená nad malou osadou Pyrewood, se pevnost rychle obrátila v ruiny a temnotu. Dohnaný k šílenství svojí vinou, Arugal adoptoval worgeny za svoje děti a navrátil se do pevnosti nyní nazývané Shadowfang Keep(Pevnost stínového tesáku). Říká se, že zde stále sídlí chráněn svým obřím psem Fenrusem - pronásledovaný pomstichtivým duchem barona Silverlaina.


Scarlet Monastery

Lokace: Tirisfal Glades
Level: 34-45
Limit: 10 hráčů

Klášter byl kdysi hrdou baštou Lordareonského kněžstva - centrum učení a osvícení. Spolu se vzestupem nemrtvé Pohromy během Třetí války byl mírumilovný klášter přestavěn na pevnost fanatického Scarlet Crusade (Šarlatové křížové tažení). Křižáci netolerují žádnou nelidskou rasu bez ohledu na frakci nebo vztahy. Věří, že jeden každý z nezasvěcenců tam venku je potencionální přenašeč nemrtvé nákazy - a musí být zničen. Zprávy naznačují, že cestovatelé jsou přinuceni bojovat s velitelem Scarlet Monastery Mograinem - který velí silné posádce fanaticky oddaných válečníků. Avšak pravým vládcem kláštera je Nejvyšší inkvizitorka Whitemane - hrůzostrašná kněžka, která ovládá schopnost oživovat padlé válečníky zpět do boje v jejím jménu.


Scholomance

Lokace: Western Plaguelands
Level: 57+
Limit: 5 hráčů

Scholomance se nachází v řadě kobek, které leží pod ruinami sídla Caer Darrow. Kdysi ve vlastnictvý šlechtické rodiny Barov, se Caer Darrow proměnil v ruiny během Druhé války. Když kouzelník Kel'Thuzad shromažďoval následovníky pro svůj kult Zatracených (Cult of the Damned), mohl často slíbit nesmrtelnost výměnou za služby králi lichů. Rodina Barov podlehla Kel'Thuzadovu charismatickému vlivu a darovala sídlo i kobky Pohromě. Kultisté poté zavraždili celou rodinu a proměnili starověké krypty ve školu pro nekromanty. Ačkoliv Kel'Thuzad již nepřebývá v kryptách, věrní kultisté a instruktoři stále zůstávají. Mocný lich Ras Frostwhisper vládne této základně a střeží ji ve jménu Pohromy - zatímco smrtelný nekromancer, temný mistr Gandling, slouží jako zákeřný ředitel školy.


Stratholme

Lokace: Eastern Plaguelands
Level: 58-60
Limit: 5 hráčů

Kdysi klenot severního Lordareonu, je město Stratholme místem, kde se Arthas obrátil proti svému mentorovi, Utheru Lightbringerovi, a pozabíjel mnoho ze svých poddaných, o kterých se věřilo, že se nakazili hrůznou nákazou nemrtvých. Arthasův postupný obrat k záhubě a konečné podlehnutí králi lichů brzy následovalo. Zničené město je nyní obýváno nemrtvou Pohromou - vedenou mocným lichem Kel'thuzadem. Kontingent Scarlet crusade (Šarlatový křižáci), vedeni Grand Crusaderem Dathrohanem, také drží část zpustošeného města. Tyto dvě strany jsou uzavřeny v neustálém zuřivém boji. Ti dobrodruzi co jsou dostatečně odvážní (nebo bláhový), aby vstoupili do Stratholmu, budou brzy přinuceni bojovat s oběma frakcemi. Říká se, že město je chráněno třemi masivními strážnými vežmi stejně tak, jako nekromanty, banshee a hnusy (abominations). Byli zde také zprávy o zlomyslném rytíři smrti jezdícím na bezbožném koni - udělujícím smrt bez rozdílu pro všechny, kdo cestují v říši Pohromy.
Žádné komentáře