WoW

Hrdinové

Nozdormu je králem Bronzové dračí letky a Strážcem času, existuje v minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

Má zlatopískovou barvu a zná vše co se stalo i stane, dokonce ví i datum a způsob své smrti. Nozdormu byl za První války s Plamennou legií uvězněn v Časovém víru, odkud se dostal po Rozdělení světa. Nozdormu je hlavně známý díky očarování Stromu Světa, kde spolupracoval s dalšími Aspekty. Poté co byl Alexstraszin žalud zasazen, Nozdormu na něj použil svou magii, kterou svázal Temné Elfy s Nordrassilem. Díky tomuto kouzlu získali Temní Elfové moc praktické nesmrtelnosti, dokud bude strom stát. Nebudou nemocní, nebudou stárnout a obětují své dlouhé životy pečování o Nordrassil a svět. Nozdormu také pomáhal při osvobození Alexstraszy ze zajetí Orků.
Neltharion byl král Černé dračí letky a později se z něj stal Deathwing, nejobávanější ze všech draků.

Mezi pěti Dračími Aspekty je co se týče moci na druhém místě hned za samotnou Alexstraszou. V průběhu Druhé Války si nechal Gobliny pokrýt kůži pláty z adamantinové oceli. To jej učinilo skoro nezranitelným vůči jakýmkoliv fyzickým útokům. Deathwing se díky tomu stal jedním z největších postrachů světa. Také tím získal kontrolu nad několika skupinami toulavých draků a usídlil se s nimi na vrcholku své hory v severovýchodním Draenoru. Deathwing také stojí za vznikem Duše Draka (později nazývaná Duše Démona), kde ostatní Aspekti vložili část své síly. Když se mu Modrá Dračí Letka postavila, tak jí celou zničil. Deathwing se stal kletbou pro všechny ostatní draky. Mnoho draků po celém Azerothu mu padlo za oběť. Poté, co byla jeho letka rozprášena a on poražen ostatními Aspekty a čarodějem Rhoninem, ho už nikdy nikdo neviděl. Někteří tvorové tvrdí, že je mrtvý a jiní tvorové zase tvrdí že stále žije a sbírá síly na svůj návrat.
Alexstrasza je královna Rudé dračí letky a také všech královna draků.

Královna Rudé dračí Letky Alexstrasza byla odedávna smrtelníkům dobře známa. Po zničení Studny Věčnosti pomáhala Alexstrasza Nočním Elfům znovu od základu vybudovat jejich zničenou říši. Zasadila také kouzelný žalud v samotném středu nové Studny, kterou vybudoval Illidan. Z žaludu postupně vyrost obrovský dub, kterému se začalo říkat Nordrassil. Během Druhé Války byla Alexstrasza zotročena Orky. V zajetí ji držel Ork Nekros pomocí, mocného artefaktu, Duše Démona, kterým mohl ovládat Alexstraszu a její celou letku Rudých draků. Několik let tak Rudí draci rozsévali strach v zemích Aliance. Nakonec byla ale Duše Démona zničena Rhoninem a ostatnímy Aspekty. Jak byla Duše Démona zničena Alexstrasza byla osvobozena. Rudí draci následně zničili celou pevnost Orků. Nyní ona i její děti znovu křižují oblohu Azerothu a zase ochraňují svatá místa. Je tedy velmi pravděpodobné, že když potkáte jedno z jejích dětí, jste velmi blízko nějakého důležitého zdroje moci.
Rokhan je Stínový lovec a průzkumník z Trollího klanu Darkspear.

Jednou byl vyslán náčelníkem klanu Vol'Jinem, aby pomohl Rexxarovi v jeho poslání. Spolu s Rexxarem pomáhal při evakuaci Trollů z Ostrovů Ozvěn, kde byli napadeni námořními vojsky Admirála Proudmoorea. Také pomáhal Rexxarovi a Thrallovi při zakládání Durotanu.
Rokhan
Muradin Bronzebeard byl hrdina a mladší bratr krále Trpaslíků Magniho Bronzebearda.

Během Druhé války, Muradin sloužil jako prostředník mezi Lordaeronem a Khaz Modanem. Doprovázel Alianční armády krátce před bitvami v Blackrock Tower a u Dark portálu. Během té doby bydlel v blízkosti královské rodiny a skamarádil se z mladým princem Arthasem. Jak Arthas vyrůstal, Muradin ho učil všechno, co věděl o boji se sečnými zbraněmi a také se stali blízkými společníky v mnoha dobrodružstvích. Muradin byl také jedním ze zakládajících členů Cechu Průzkumníků, který se zabýval zkoumáním světa a archeologií na celém světě. S Cechem průzkumníků jel na misi do Northrendu. Při runového meče krále Lichů se Muradin setkal s Arthasem. V dychtivosti zničit Mal'ganise, Arthas zavedl Muradina k meči krále Lichů. Starší a moudřejší Muradin byl zoufalý ze změny, kterou viděl v mladém princi. Arthas neposlouchal jeho rady. Muradin Arthase naposledy varoval o prokletém meči, a potom se stal jeho první obětí. Nikdo neví jestli Muradina zabil Arthas nebo ne. Byl to odolný trpaslík, který zaplatil za to, že poslouchal Arthase. On a Arthas mohli tvořit skutečně neporazitelnou dvojku, proti které by Mal'Ganisova nemrtvá armáda neměla vůbec žádnou šanci. Muradin byl velký příznivec spojenectví mezi
Mannoroth Ničitel je bytost (démon) stvořená k ničení a zabíjení všeho živého nebo všeho co mu stojí v cestě.

Má také velice úzké vazby na Orky, z jeho krve se prý zrodila jejich krvežíznivost a zkaženost. Mannoroth byl povolán do Kalimdoru lordem Archimondem, aby mohl obnovit krvežíznivost Orků, kteří se už jednou osvobodili. Na Kalimdoru se mu povedlo posednou kmen Warsong v čele s Gromem Hellscreamem. Jak Groma Hellscreama Thrall osvobodil, tak se vydali zabít Mannorotha. To se jim povedlo, ale Grom u toho také zahynul.
Mannoroth
Medivh je synem Nielase Arana a Aegwynn. Magus Medivh "Strážce tajemství" je poslední ze Strážců Tirisfalu. Do kterého ještě před narozením ukryl Saregeras svou skaženou duši.

Medivh měl šťastné dětství, které strávil z velké části s princem Llanem Wrynnem a Anduinem Lotharem. Jednou po bitvě s troly Medivh upadl do kómatu ve kterém byl přes dvacet let. V kómatu se o něj staral jeho prítel Lothar. Po probuzení z kómatu Medivh ujistil radu i svou matku, že je v pořádku (už za něj jednal Saregeras) a odstěhoval se do Karazhanu. Jeho síla stále rostla a on se rozhodl naučit všemu na světě. Během jedné cesty se dostal do kontaktu s Orčím šamanem Gul'danem a přislíbil mu nový domov, když mu na oplátku najde místo posledního odpočinku Sargerase. Když invaze Orků začala, Medivh stále neslavil vítězství, protože stále existovali lidé, kteří se bránili. Byl zabit roku 600 svým učedníkem, kterému pomáhal Lothar. Nikdy tak nemohl Gul´danovi ukázat umístění Sargerasovy hrobky. Po dvaceti letech (po Druhé válce) se začal objevovat tajemný prorok, který varoval vůdce různých ras o novém nebezpečí. Varoval mnoho vůdců, ale poslechli ho jen dva, Thrall syn Durotanův a Jaina Proudmoor. Díky jeho pomoci se Lidem, Orkům a Temným Elfům podaří zničit Archimonda a poprvé stát v bitvě jako spojenci. Přesvědčen, že svět je konečně bezpečný a že on sám splatil dluh za své staré hříchy, Medivh zmizel, aby "zaujal své místo mezi legendami minulosti". Azeroth nikdy nezapomněl a nezapomene, co Medivh udělal jak proti němu, tak pro něj, a někteří lidé tajně doufají, že se v budoucnu opět zjeví, aby je znovu vedl v temných časech.
Magus
Magni je král Trpaslíků v Khaz Modanu a velitel horské pevnosti Ironforge, což je zároveň i hlavní město Trpaslíků.

Jako nejstarší ze tří bratrů, byl Magni předurčen stát se králem. Magni je dobrým a moudrým vůdcem trpaslíků.Během Druhé války byl Magni nucen požádat Lidi z Lordaeronu o pomoc, aby neztratil svou zemi, od té doby patří Trpaslíci do Aliance a udržují úzké vztahy s Lidmi. Také měl nadevše rád své dva bratry: Brana, dobrodruha, který se ztratil hluboko v horách a Muradina, kterého zabil Arthas v Lordaeronu, ale i tak si truchlící král uchoval čistou hlavu a dokázal pomoci Gnómům když jim Troggové zničili hlavní město Gnomeregan. Nabídl jim, aby se přidali k trpaslíkům v Ironforge a žili tam společně. Gnómové přijali a jsou Magnimu i všem trpaslíkům až do smrti zavázáni. Mnoho trpaslíků přemýšlí, jestli království někdy ještě uvidí jiného Bronzebearda sedícího na Nejvyšším trůně Ironforge.
Magni
Gul'dan byl velitelem Stínové rady a Ničitelem snů a byl nejmocnějším čarodějem Hordy.

Původně byl členem klanu Shadowmoon a mohl být dobrým šamanem. Jednou ho ve snu navštívil Medivh (posedlý Sargerasem) a řekl mu, ať se připraví na invazi do Azerothu. Medivh mu nabídnul novou zemi, když mi najde Sargerasovu hrobku. Přestože Gul'dan nebyl šťastný, že musí odejít do Azerothu, celé to zorganizoval. Kdysi byl Ner'Zhulovým učedníkem. Ner'zhul se sešel s Kil'Jaedenem a domlouvali spolu invazi Hordy do Azerothu. Ner'Zhul však zjistil, že Plamená legie to s Hordou stejně nemyslí dobře a od plánu ustoupil. Kil'Jaeden si poté vybral Gul'dana, aby provedl jeho plán. Gul'dan sestavil mocnou armádu orků, nazvanou Stínová rada, která ovládala démonické síly částečně získané vypitím Mannorothovy krve. S krví získali i ohromnou divokost a krvežíznivost a tyto vlastnosti dokázali tím, že vraždili každého Dreanei, na kterého narazili. Jeho černá magie dala zrod některým novým bojovníkům Hordy: Ogřím mágům, Rytířům Smrti, atd. Ti všichni vzešli z jeho spoluprací s temnými božstvy. Gul'dan byl tím, kdo shromáždil všechny Orské klany, čímž se prvně zrodila Horda. Prvním velitelem Hordy byl Backhand a druhým Doomhammer. Přestože Blackhand byl plně pod jeho kontrolou, Doomhammer ho už neposlouchal. Gul'dan časem ztratil své postavení v Hordě, ale s pomocí Cho'gallova klanu nakonec nalezl vysněnou hrobku. Ke své smůle zde nalezl také smrt. Říká se, že Sargeras byl stále naživu, uvězněn v hrobce a pouze čekal, až získá svou zašlou sílu se kterou by znovu zaútočil na zemi. Gul'danova lebka byla využívána mnoha čaroději k různým věcem a nakonec zničena Illidanem. Nyní je Gul'danův duch k vidění v Shadowmoon Valley v Outlandu.
Gnómové neměli skutečného krále či královnu již více než 400 let. Namísto toho volí do svého čela ty, kteří nejlépe slouží svému národu.

Nejvyšší post v Gnomereganu, takzvaného High Tinkera, zastupuje Gelbin Mekkatorque, který se kvůli toho pohádal se svým přítelem Mekgineerem Thermapluggem (kterého nevybrali jako High Tinkera). Gelbin je jedním z nejproslulejších vynálezců, jaké kdy svět poznal a proto byl vybrán jako vůdce pro národ Gnómů. Když však započala invaze Troggů do Gnomereganu, Gelbin na ně nebyl připraven a nedokázal je zastavit. Protože Troggové byli naštvaní kvůli jejich vyhnání z Uldamanu, začali gnómové rychle prohrávat. Na popud svého vrchního poradce Mekgineera Thermaplugga, vypustil Gelbin do města atomové radioaktivní bomby, které Gnómové vyrobili a které 100% troggy zahubí. I když radiace zastavila postup Troggů, tak se dostala i do obydlené části Gnomereganu a Gnómové začali umírat rychleji než Troggové. Nakonec se ukázalo, že zemřelo více Gnómů než Troggů. Kdysi milovaný Gelbin už nemá tak hodně příznivců, protože neubránil Gnomeregan. Geblin je nyní vděčný trpaslíkům, že je vzali pod svou ochranu a nechal jim na oplátku postavit metro mezi Ironforge a Stormwindem. Nyní nese Gelbin na svých bedrech tíhu smrti svých bratří a pokouší se svou vinu odčinit snahou o navrácení jejich ztraceného města.
Gelbin Mekkatorque
Arthas je jediným synem krále Lordaeronu Terenase a byl paladinem v Řádu stříbrné ruky.

Za třetí války byl poslán společně s paladinem Utherem Lightbringerem, aby uchránil Lordaeron před orky a nemrtvé, kteří vypouštěli nakažené obilí mezi obyvatele Lordaeronu a tak rozšiřovali své řady. Arthas za pomoci Jainy Proudmoore vyhledal nekromancera Kel'Thuzada a zabil ho. Arthase po cestě potkal Medivh, který mu prorokoval nebezpečí, ale Arthas ho neposlouchal. Ve Stratholmu už bylo nakažené obilí rozdáno a tak se Arthas rozhodl zabít nakažený lid. Jaina s Utherem si o Arthasovi mysleli, že zešílel a odjeli. Poté Mal'ganis Arthasovi nabídl duel v Northrendu. Arthas potřeboval pomstu a tak vyrazil. V Northrendu potkal trpasličí výpravu s Muradinem Bronzebeardem a ten mu nabídl pomoc a informaci o legendárním mocném meči Mrazivém smutku. Arthas se ho vydal najít a přes četná varování meč, který nakonec Muradina zabil, získal. Arthas společně s vojsky lidí a trpaslíků zničil Černou citadelu a dostal se k Mal'ganisovi, kterého zavraždil. Poté se vrátil do Lordaeronu a zabil svého otce. Tímto činem se stal rytířem smrti. Když sloužil pohromě, temný pán děsu Tichondrius pověřil Arthase oživením Kel'Thuzada, protože ten jediný mohl otevřít portál, kterým mohl do světa vstoupit lord Archimonde. Na Kel'Thuzadovo znovuzrození byla potřeba silná energetická niva a tak bylo potřeba přenést jeho ostatky do elfí říše Quel Thalasu. Na přenesení ostatků byla potřeba speciální urna, ve které odpočíval zrovna Arthasův otec a hlídal ji Uther Lightbringer, kterého Arthas při této příležitosti zabil. Při dobývání Quel Thalasu měl problémy s elfí hraničářkou Sylvanas Windrunner, kterou nakonec zabil a udělal z ní nemrtvou. Když dosáhl studny věčnosti, oživil Kel'Thuzada. Pak bylo oživit Archimonda. Jediné místo, kde to bylo možné byl portál u orků. Po boji s orky se od Archimonda dozvěděli, že na otevření portálu je potřeba starobylá kniha Medivhova. Ta se nacházela v Dalaranu. Když Archimonde vstoupil na svět, nebyly už služby pohromy zapotřebí. To se nelíbilo Arthasovi, Kel'Thuzadovi ani králi Lichů a tak se rozhodli Plamennou legii zničit. Arthas se utkal s Illidana Stormrage. Jejich duel byl nekonečný a proto Arthas nabídl Illidanovi, aby mu pomohl získat Gul´danovu lebku. Illidan se však rozhodl, že se zmocní lebky a bude moct zničit Tichondria sám. Poté byla Plamená legie poražena a Arthas se rozhodl, že ovládne celý svět. Arthasovi začala ubývat moc, protože králi Lichů se ztrácela trhlinou v ledu. Nakonec se Arthasovi všechna síla vrátila. Arthas se utkal s Illidanem, porazil ho a spojil se s králem Lichů.
Arthas M.
Illidan Stormrage je známý jako Zrádce a v současné době se stal samozvaným vládcem Outlandu a vládne tam z Black Temple.

Narodil se jako noční elf a nyní není ani démon, ani elf, ale něco víc. V temných dnech, ještě před Válkou stromovců, patřil Illidan k neurozených uživatelů magie. Přestože ho jeho starší bratr Malfurion Stormrage(druid) varoval, že magie přináší jen zlo a zkaženou moc, Illidan odmítal vzdát se svého oblíbeného umění a za nějaký čas vznešený Temný Elf ztratil svou duši a stal se závislým na chaotické energii magie. Illidan miloval Tyrande Whisperwind, ale ona měla raději jeho bratra. Ačkoliv Illidan temnou moc používal k pomoci bratrům a sestrám v boji proti démonům z Plamenné Legie, nakonec svuj lid zradil a přidal se ke zlé královně Azshaře a jejím stoupencům. Po skončení války a trvalém rozdělení pevniny Kalimdoru dal vzniknout nové Studně Věčnosti, aby si zajistil, že jeho vytoužená, zkažená magie ze světa nikdy nezmizí. Za tento hřích ho nechal jeho bratr Furion spoutat řetězy a na věky věků umístit do podzemního žaláře. Od těch dob zůstával Illidan uvězněn v temnotě. A zhruba před deseti lety propuštěn. Poté Illidan potká rytíře smrti prince Arthase, pustí se s ním do boje, ale oba zjistí,že jsou rovnocennými soupeři a že by takto mohli bojovat věčně. Arthas Illidonovi prozradí, že jedním z nejvyšších velitelů Plamenné legie je pán děsu Tichondrius a prozradí mu také pozici jeho základny. Illidan se tam vydal a když zničil mocný artefakt Gul'danovu lebku a vysál z ní její sílu. Stal se dost silným na zničení Tichondria, což také neprodleně udělal.
Illidan S.