WoW

Povolaní

Druid je hrozivé povolání se slušným léčením, dobrými ochranými kouzly, excelentními buffy a unikátní schopností, transformovat se do různých zvířat. V jeho zvířecí formě může druid zastoupit jiné role, jako warriora nebo rogua, dávajícímu mu tak velkou všestranost.

Možné rasy: Noční elf, Tauren

Hlavní vlastnosti: Stamina, Spirit, Intellect

Základní zbraňové odbornosti: Hole, Neozbrojený boj, Jednoruční kladiva nebo Dýky

Pokročilé zbraňové odbornosti: Dýky, Pěstní zbraně, Kopí

Třídy brnění: Cloth, Leather


Vlastnosti povolání

Druidova kouzla zahrnují tři kategorie: léčení, buffy a útočná kouzla. Mají léčivá kouzla, ktérá léčí okamžitě a postupně. Jejich mocné buffy patří mezi nejmocnější ve hře, schopné zvýšit všechny atributy jako přídavek k silnému brnění a resistantním bonusům. Jejich útočná kouzla, i když jsou účiná, nejsou jejich hlavní silou.


Transformace(Shapeshifting)

Druidovou unikátní schopností je transformace, která dovoluje vybrat druidovi jeho herní styl. Po naučení se aktivují jako vyvolání kouzla. Když jsou ve zvířecí formě, ztrácejí svojí kouzlící schopnost, ale získají schopnosti přiřazené k jejich nové formě.

V medvědí formě jsou kupříkladu jako warrioři, získajíc velké zdraví, útok a warriorské schopnosti. Ve formě kočky získají ohromný bonus do zranění a utajení, získajíc přístup k roguovým schopnostem. V medvědí nebo kočičí formě zmizí jejich mana lišta a objeví se rage, respektivně energy lišta.

Druidové se také mohou naučit nebojové formy, které jim dovolí cestovat po pevnině, případně pod vodou mnohem efektivněji než jakákoliv jiná rasa.

Jak stoupá druidův level, může se naučit nová kouzla pro svojí normální formu, stejně tak, jako další schopnosti k vylepšení jeho zvířecí formy.


Startovní statistiky

  Strength Agility Stamina Intellect Spirit Health Mana
Night Elf 18 25 19 22 22 53 100
Tauren 26 15 22 17 24 74 67


Hunter je v World of Waracraft unikátní povolání, protože je hlavně útočník na dálku. I přesto, že se jiné povolání mohou naučit používat zbraně na dálku, žádné z nich je nedokáže používat tak smrtonosně jako hunter. Na podporu huntrových útoků na dálku má toto povolání dvě výhody: věrného peta(ochočené zvíře) a velkou sadu kouzel omezujících pohyb.

Povolené rasy: Orc, Tauren, Trol, Trpaslík, Noční elf

Hlavní vlastnosti: Agility, Spirit, Intellect, Stamina

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Jednoruční sekery nebo Dýky, Pušky nebo Luky

Pokročilé zbraňové odbornosti: Pěstní zbraně, Kuše, Kopí, Hole, Jednoruční meče, Obouruční meče, Vrhací zbraně, Obouruční sekera

Třídy brnění: Cloth, Leather, Mail(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Hunter je bojová třída, jako rogue a warrior, ale tam kde tyto povolání spoléhají na boj na blízko, hunter spoléhá na dalekonosnou sílu. Má schopnost kouzlení, ale huntrova kouzla jsou podpůrná, používaná k vylepšení huntrových přirozených schopností.

Na doplnění svých útoků na dálku má hunter množství kouzel, které vylepší jeho pušku nebo luk o větší ničivost, postupné zraňování nebo jiné magické efekty.

Hunter má také unikátní sadu buffů, které může vyvolat pouze na sebe a nazývající se aspecty. Tyto kouzla napodobují rysy určitých zvířat. Například aspect geparda navýší huntrovu rychlost pohybu, zatímco aspect opice zvýší schopnost uhýbání(dodge).

Jako beastmaster (pán zvířat) má hunter také výběr kouzel na jejich kontrolu spolu s kouzly na vylepšení svého zvířecího peta.


Huntrovy peti

Peti jsou klíčová část povolání huntra. Poté co hunter získá nějaké zkušenosti, může se naučit ochočování divokých zvýřat Azerothu. Za použití ochočovacího kouzla si hunter může v přírodě vybrat zvíře a proměnit ho ve věrného společníka. Huntrův pet může útočit na jeho cíle a zaměstnávat je, zatímco hunter používá útok na dálku.

Hunter musí udržovat svého peta šťastného, nebo ho opustí, případně na něj dokonce zaútočí. Huntruv pet má indikátor štěstí, který se zobrazí po kliknutí na ikonku bestie. Při boji jeho štěstí klesá, ale může být obnoveno pravidelným krmením. Téměř každá příšera zvířecího typu může být ochočena a proměněna v peta. Po získání nového peta ho můžeš trénovat v nových schopnostech, které získáš s jeho schopností trénování.

Když najdeš nového peta, kterého si chceš ochočit, můžeš ustájit svého současného, takže máš z petů na výběr, když cestuješ po světě. Současně tě může doprovázet pouze jeden pet. Když není pet s tebou je držen ve stájích, které můžou být nalezeny ve většině hlavních měst.


Startovní statistiky

  Strength Agility Stamina Intellect Spirit Health Mana
Dwarf 22 19 24 19 20 86 84
Night Elf 17 28 20 20 21 46 85
Orc 23 20 23 17 24 76 82
Tauren 25 18 23 15 23 76 80
Troll 21 25 22 16 22 66 81


Paladin je ctnostný obránce slabých a nemilosrdný nepřítel nemrtvých. Míchající schopnosti warriora a priesta, je paladin houževnaty bojovník na blízko s velkým zdravím, výbornou ochranou a silnými buffy. Má také použitelný mix léčících a obraných kouzel. Tradice svatého rytíře je unikátní pro Alianci. V mnoha ohledech je paladin protějšek shamana Hordy, ale upřednostňuje fyzickou bitvu, než kouzelné schopnosti.

Povolené rasy: Trpaslík, Člověk

Hlavní vlastnosti: Strength, Stamina, Spirit, Intellect

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Jednoruční kladiva, Obouruční kladiva

Pokročilé zbraňové odbornosti: Dřevcové zbraně, Jednoruční meče, Obouruční meče, Jednoruční sekery, Obouruční sekery

Třídy brnění: Cloth, Leather, Mail, Shield, Plate(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Paladin se podobně jako warrior může naučit nosit všechny typy brnění a má podobně nejširší výběr zbraňových odborností. Jeho schopnosti, uspět v souboji, dělají ještě lepší jeho unikátní buffy: aury a sealy.

Aury jsou buffy, které paladin zakouzlí na sebe a mají efekt na všechny blízké členy skupiny. Paladin může používat najednou pouze jednu auru, a dva paladinové se stejnou aurou nemohou sčítat její efekt. Avšak několik paladinů může používat různé aury a překrývat jejich efekt na spojencích. Některé aury mohou léčit paladina a jeho spojence, navyšovat brnění a poškozovat útočníka.

Seal je jiný druh buffu používaný paladinem. Sealy jsou krátkodobá kouzla se specifickým účinkem. Některé sealy zvětší udělované zranění, absorbují fyzické zranění nebo navýší útok proti nemrtvým. Pouze jeden seal může být najednou na paladinovi aktivní.

Zbytek paladinových kouzel zahrnuje léčící, oživovací, obraná kouzla a kouzla speciálně zaměřená na ničení nemrtvých.


Startovní statistiky

  Strength Agility Stamina Intellect Spirit Health Mana
Dwarf 24 16 25 19 20 88 79
Human 22 20 22 20 22 58 80


Rogue je jedno z nejsmrtonosnějších povolání ve hře, schopné udělit obrovské zranění za krátký čas. Nejlepší rogue se proplíží nezpozorován skrze stíny a poté zaútočí na nepřítele zezadu s prudkostí assasina. Přes jejich všechnu rychlou útočnou sílu, rogue není příliš odolný, jeho ochrana spoléhá na rychlost a utajení namísto na brnění a vysoké zdraví.

Možné rasy: Člověk, Trpaslík, Trol, Nemrtvý, Gnome, Ork, Noční elf

Hlavní vlastnosti: Agility, Strenght, Stamina

Základní zbraňové odbornosti: Dýky, Vrhací zbraně, Neozbrojený boj

Pokročilé zbraňové odbornosti: Jednoruční meče, Jednoruční kladiva, Luky, Kuše, Pěstní zbraně, Pušky

Třídy brnění: Cloth, Leather


Vlastnosti povolání

Rogue má řadu schopností. Může se nezpozorován proplížit za nepřátele, udělit masivní zranění skrze speciální útoky, omráčit a používat jed. Rogue se může také naučit lockpicking(otvíraní zámků), aby mohl otevřít dveře a truhly a také se naučit kapsářství, na kradení mincí a předmětů.

Mnoho z roguových schopností vyžaduje na použití energii. Roguové začínají boj s jejich lištou na energii plnou, ale ztrácejí energii, jak používají schopnosti. Energie se časem rychle obnovuje. Hospodaření z energií je tak jedna z roguových hlavních odpovědností během boje.

Ve spojením s udělováním zranění a prováděním speciálních efektů, roguovy bojové schopnosti generují také bojové body.


Bojové body

Bojové body jsou generovány pouze, když rogue používá speciální útoky nebo schopnosti. Roguovy mocné finishing moves(zakončující pohyby) vyžadují pro použití bojové body ve spojení s normálním výdejem energie. Rogue může nahromadit nejvíce pět bojových bodů. Kolik máš bodů můžeš zjistit pohledem na portrét cílového NPC. Bojové body vypadají jako červené tečky.

Když je proveden zakončující pohyb, všechny bojové body jsou utraceny a pohyb vyvolá účinek. Pro použití zakončujícího pohybu je vyžadován nejméně jeden bojový bod, ale více bodů zaručuje větší účinek.


Startovní statistiky

  Strength Agility Stamina Intellect Spirit Health Mana
Dwarf 23 19 24 19 19 85 -
Gnome 16 26 20 24 20 45 -
Human 21 23 21 20 21 55 -
Night Elf 18 28 20 20 20 45 -
Orc 24 20 23 17 23 75 -
Troll 22 25 22 16 21 65 -
Undead 20 21 22 18 25 65 -


Shamané jsou duchovními rádci Hordy. Shaman je všestrané flexibilní povolání, které vykonává v družině mnohé role. Zatímco ostatní povolání jsou slabí bojovnící nebo kouzelníci, shaman si užívá zlatého středu z obou. Shaman je efektivní kouzelník, ale také velmi dobře bojuje s kladivem nebo holí.

Povolené rasy: Orc, Tauren, Trol

Hlavní vlastnosti: Strength, Stamina, Spirit, Intellect

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Jednoruční kladiva, Hole

Pokročilé zbraňové odbornosti: Jednoruční sekery, Dýky, Pěstní zbraně

Třídy brnění: Cloth, Leather, Shield, Mail(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Shaman má dobré zdraví a útočnou sílu, stejně tak jako kouzla vytvořená na podporu shamana v boji, jako jsou instantní útočná kouzla a zbraňové buffy. Má také dobrá útočná a léčící kouzla.

Shamanovi duševní schopnosti mu umožňují řadu nebojových schopností. Múže oživit spojence, proměnit se v ducha vlka pro zrychlení pohybu, nebo se okamžitě teleportovat do města.


Shamanovy totemy

Shamanovou unikátní silou jsou totemy. Totemy jsou duchovní předměty, které si shaman musí vysloužit za splnění questu. Poté dovoluje vyvolat kouzlo přidružené k elementu totemu. Totemová kouzla mohou být zakoupena u trenéra, ale pro vyvolání kouzla je nutné mít totem s příslušným elementem v inventáři.

Vyvolání totemového kouzla postaví dočasného strážce(malý totem), který vytváří v oblasti totemové kouzlo. Tento strážce může být napaden nepřáteli a jeho kouzlo končí, když je zničen. Totemová kouzla mohou provádět vyvolávat a rušit buffy, léčit a útočit na nepřítele.

Jsou čtyři druhy totemů. První, který si můžeš vysloužit je earth(země), další jsou fire(oheň), water(voda) a air(vzduch). Shaman může najednou používat pouze jedno totemové kouzlo z každého elementu. Vyvolání druhého kouzla stejného elementu zruší kouzlo předchozí.

Earth totemy tíhnou k ochraným kouzlům, jako je stoneclaw totem, který odvádí monst od shamana a stoneskin totem, který snižuje zranění od monster. Fire totemy jsou v protikladu v podstatě útočné, zahrnujíc kouzla jako searing, magma a fire nova totemy, které udělují zranění nejbližším nepřátelům. Water a air totemy nabízejí několik rozmanitých užitečných kouzel. Mana spring totem(water), vhodný hlavně pro instance, uděluje silné regenerační bonusy k maně shamanovi a jeho spojencům, zatímco grounding totem(air) absorbuje zhoubné kouzla vyvolaná nepřátelskými kouzelníky.


Startovní statistiky

  Strength Agility Stamina Intellect Spirit Health Mana
Orc 24 17 23 18 25 77 73
Tauren 26 15 23 15 24 77 71
Troll 22 22 22 17 23 67 72


Přestože mnozí, kteří se spolčovali s démony, padli do temnoty, povolání warlocka dovoluje ohýbat démonické síly k jeho vůli bez podlehnutí čistému zlu. Tito kouzelníci si dokáží vyvolat démony, kteří jim slouží a mohou také vyvolávat mnoho bolestivých kouzel, která pomalu ujídají život nepřátel. Warlock je fyzicky slabé povolání, ale kompensují to řadou mocných kouzel a jejich démonickým petem.

Povolené rasy: Orc, Human, Gnom, Undead

Hlavní vlastnosti: Intellect, Spirit, Stamina

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Dýky, Hůlky

Pokročilé zbraňové odbornosti: Hole, Jednoruční meče

Třídy brnění: Cloth


Vlastnosi povolání

Warlockové spoléhají na svá kouzla a pety. Warlockova kouzla spadají do několika hlavních kategorií. Jejich prokletí mohou cíl zranit nebo fyzicky oslabit. Warlock může také vyvolávat kouzla, která cíl zraňují postupně. Když je několik takových kouzel vysláno na příšeru, mohou velmi rychle vymazat zdraví svého cíle. Warlockové také vlastní několik okamžitých zraňujících kouzel. Za čas může warlock uštěřit takové zranění jako mág při použití svého peta a kouzel, ale nedokáže porazit protivníka tak rychle. Přestože obě povolání jsou mocné, warlockův herní styl preferuje pomalou smrt nepřátel, zatímco mág dává přednost rychlé a explozivní síle.


Soul shards

Mnoho z warlockových nejsilnějších kouzel vyžaduje obětování ingredience nazývané soul shard. Soul shard se získá při zabití příšery společně se zapnutým kouzlem drain soul(vysávání duše). Získáš ho od příšery když ji zabiješ ty nebo tvoje družina a za jeho zabití získáš experience.


Warlockův pet

Warlock může získat peta na začátku hry a poté získat dalšího získáváním experiencí a plněním pet questů. Po získání zůstane pet mezi vyvolávacími kouzly a může být kdykoliv vyvolán. Přesto může být najednou aktivní pouze jeden pet.

Warlockovi peti zastávají různé role. Například imp je útočník na dálku, který může také vyvolávat ochraná kouzla na warlocka a jeho družinu. Voidwalker je typický bojovník na blízko s velkým zdravím a tauntovací schopností(vázání příšer na sebe). Peti vyšších leverlů mají ještě více specializovanější role, jako je silně zraňující rogue, nebo dokonce cestování.

Vyvolání peta zabere nějaký čas a vyžaduje soul shard. Jediný pet který nevyžaduje soul shard je imp. Ti nejsilnější peti mohou vyžadovat dokonce dva shardy.


Startovní statistiky

  Strength Agility Stamina Intellect Spirit Health Mana
Gnome 15 23 20 26 22 43 200
Human 20 20 21 22 23 53 140
Orc 23 17 23 19 25 73 109
Undead 19 18 22 20 27 63 110


Warrior je nejhouževnatější, ze všech povolání World of Warcraftu. Má největší zdraví, může používat nejlepší zbraně, nosit nejlepší brnění a také má výbornou ničivost. Jeho nejsilnější stránkou je boj na blízko, a ačkoliv není tak rychlý nebo smrtící jako rogue nebo tak zběhlý v boji na dálku jako mage nebo hunter, je nicméně jedním z nejodolnějších povolání.

Možné Rasy: Všechny

Hlavní vlastnosti: Stamina, Strenght

Zakladní zbraňové odbornosti: Jednoruční sekery, Dýky, Jednoruční kladiva, Jednoruční meče, Neozbrojený boj

Pokročilé zbraňové odbornosti: Kuše, Pěstní zbraně, Luky nebo Pušky, Dřevcové zbraně, Hole, Kopí, Vrhací zbraně, Obouruční sekery, Obouruční kladiva, Obouruční meče

Třídy brnění: Cloth, Leather, Mail, Shield, Plate(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Warrior má jako přídavek k jeho široké možnosti výběru zbraní a brnění množství schopností, které dělají jeho zabití těžším a jeho silným v boji na blízko.
Warriorovi schopnosti jsou rozděleny do kategorií protection, arms a fury. Tyto schopnosti zahrnují pasivní obranu, speciální útoky a řev, který ovlivňuje válečníka, jeho spojence a protivníky. Ty schopnosti, které nejsou aktivní, vyžadují rage.


Postoj(Stance)

Většina schopností může být použita pouze pokud je warrior v jistém postoji. Warrior se muže naučit několik postojů. Počáteční postoj pro válečníka je bojový. Bojový postoj zahrnuje útočné a obrané síly. Jak se zvyšují levely, je umožněn přístup k defensivnímu a berserker postoji skrze splnění speciálních questů pouze pro warriora.

Schopnosti defensivního postoje zlepšují warriorovu schopnost stát tělo na tělo s protivníkem. Je to volba pro warriora, který si přeje zvýšit svojí odolnost v boji a navýšit obranu. Schopnosti berserkr postoje jsou téměř všechny útočné. V tomto postoji není válečník příliš úspěšný v odrážení ran nepřítele, ale je schopnější v rychlém zabíjení příšer.

Přepínání mezi postoji sebou přináší novou lištu akčních tlačítek, kterou musíš zaplnit důležitými schopnostmi toho postoje.


Rage

Rage se zvyšuje, kdyz je warrior zraňován, používá schopnosti nebo zraňuje nepřítele. Když se začíná warriorova rage lišta zaplňovat, může warrior provést speciální útoky nebo schopnosti, které stojí rage. Rage časem rychle mizí, přestože některé warriorovi schopnosti mohou zpomalit tuto možnou ztrátu.


Startovní statistiky

  Strength Agility Stamina Intellect Spirit Health Mana
Dwarf 25 16 25 19 19 90 -
Gnome 18 23 21 24 20 50 -
Human 23 20 22 20 21 60 -
Night Elf 20 25 21 20 20 50 -
Orc 26 17 24 17 23 80 -
Tauren 28 15 24 15 22 80 -
Troll 24 22 23 16 21 70 -
Undead 22 18 23 18 25 70 -


Tento typ povolaní bych hned z kraje charakterizoval na vynikajícího bojovníka a záleží jen na Vás jak vám budete vyhovovat.

Prvně bych mága rozdělil na 3 skupiny: Dvě hlavní Fire a Frost, které se nejčastěji kombinuji s třetí Arcane.

FROST - mágové kombinující frost talenty s arcane jsou vynikajícími bojovníky proti mobum, v tomto případě to znamená že jsou velmi žádaní v instancí, díky slušnému DMG, zpomalovacím efektům a AoE kouzlum se stávají nepostradatelnými bojovníky a skvěle doplňujou cooperaci v instancích. Samozřejmě i frost mág se uplatní v PvP. Na PvP se musíte rychle orientovat v kouzlech (např. při nepřátelském couterspellu rychle dat ice block a počkat než vyprší atd.) a mít kombinaci s arcane talenty. Tímto bych částečně uzavřel frost maga a přešel na mě, zcela vyhovující PvP talenty...

FIRE - talenty převážně ve fire a částečně v arcane jsou dokonalým spojením pro velký DMG během několika sekund.
Rozložení fire talentů pro PvP: Zaprvé záleží na tom jak se vcítíte do ovládání vašeho charakteru, jelikož fire PvP vyžaduje rychlost, postřeh a dobré nabindování kláves. Jestliže jste člověk, který se rychle orientuje v klávesnici, dobré nabindování kláves vám nedělá problém a máte rádi akci a rychlost, věřím tomu, že si mága v PvP užijete na maximum, pravidlo rychle zabij nebo zemřeš, je u mága na denním pořádku s AoE kouzly a schopností vyřadit jednoho protivníka díky polymorfu z boje se z mága stává bojovník, kterému nedělá problém vypořádat se s více nepřáteli najednou.

Doporučení fire talentu pro čerstvé 60lvl: Z mé zkušenosti a dlouhodobého testování talentů, bych dal talenty více do fire (můžete pyroblast a nebo ho vynecháte a dáte si např. vylepšení scorche) a v arcane se dopracovat k nezaměnitelnému presence of mind, většina lidí by si řekla že se víc vyplatí AP (Arcane Power) v kombinaci s Pyroblastem + trinkety na tzv. "DEATHCAST" (jsou to dva trinkety, které se kombinují s AP a zaručí vám celkem slušně zvýšeny DMG u kouzel) tady bych chtěl upozornit že v případě kdy jste čerstvá 60tka, tak nemáte dobré vybavení potřebné na deathcast, nejprve by jste si měli sehnat nějaké setové obečení např. Magister's set, porovnání: Čerstvý 60lvl s deathcastem zasáhne Pyroblastem nepřítele cca něco přez 1000 DMG, ale s dobrým setem dáte přez 1000 v základu a s death castem máte skoro 100% šanci dát DMG i přes 2 až 3K. Proto se vyplatí si změnit talenty až při dobrém vybavení, které přidává dmg u kouzel.


Klady:
1) priest je nejkvalitnější healer ve WoWu
2) nemáte nikdy problém zabíjet moby o několik lvl větší,
3) není problém sehnat partu na instance...priesta potřebuje každý...

Zápory:
1) prist nese odpovědnost za celou partu v instanci.
2) od priesta také nečekejte nějakého válečníka. Priest je silná postava, ale nepřítele musíte spíše utahat, než rychle zneškodnit (viz. mage)
3) když vás napadne skupina nepřátel odpor je skoro zbytečný... priest nemá moc HP a v boji proti přesile je snadná kořist...

Stručně řečeno, pokud se chcete stát nemilosrdným lovcem hordy jste na špatné adrese. U priesta vás čeká mnoho hodin strávených
healovaním spoluhráčů a držením se stranou... I přesto je priest velice zábavnou postavou a každému ho doporučuji, alespoň vyzkoušet.

Priestovské talenty
Shadow - nejvhodnější talenty pro PVP souboje. Kouzla jsou zaměřena na útok a healing jde do pozadí... (dobrého shadow priesta je velice obtížné zabít...)
Holy - healing je posílený, priest dává největší healy a tyto talenty jsou nejvhodnější do instancí.
Discipline - řekl bych, že tyto talenty jsou dobré zpočátku, když plníte questy, anebo když jste samotář. Posiluje útok a zvyšuje sebe regeneraci many a HP...

poznámka: vhodnou kombinací těchto talentů lze dosáhnout velice dobrých výsledků...

Rogun je jedna z nejzábavnějších postav celého wow, takže se s ním určitě nudit nebudete. Jeho ovládání a hraní není až tak příliž složité a po celou dobu hry za Roguna určitě nebudete litovat, že jste se rozhodli hrát právě za tento charakter.

Když jsem napsal, že u Rogáče není hraní až tak příliž složité, tak samozřejmě hra s ním není procházka růžovým sadem, ale v porovnání například s Priestem nebo Warriorem určitě můžu tvrdit o rogunkovi, že je lehčí postava na hraní. Jako rouge máte na výběr několik způsobů hraní. Buď pojedete co největší DMG nebo zase budete stunovat (omračovat) a ulehčovat tak práci ostatním hráčům v párty na úkor svého DMG. Styl hraní samozřejmě závisí na dané situaci, rozmístěných talentech, ale také na vás :-)

Rogunka si můžete zahrát za Alianci jako Dwarf, Human, Gnome nebo Night Elf a pak za Hordu jako Orc, Troll nebo Undead. Každý má své výhody a bonusy, ale nejlepší je Gnome (hraju za něj, takže sem to prostě musel napsat :-)

Jako u každého povolání bojujícího na blízko, je i rogun velice závislý především na zbraních a i ostatním vybavení. Proto si své vybavení pořád hlídejte a nebojte se někdy koupit zbraně na aukci, bez dobrého vybavení nikdy nedosáhnete dobrých výsledků, vše na tomto faktu závisí. Nejčastější kombinací použití zbraní je dýka a meč, případně dvě dýky. Kombinace v main-hand dýka v druhé ruce one-hand meč je výborná a určitě se vyplatí. Nezapomeňte mít dýku vždy v main-hand postavení, jelikož byste pak nemohli používat většinu comb, jako je např Sinister strike, protože bez dýky je nelze používat a vy byste si pak moc neškrtali. Přes talenty Combat jde nastavit používatí např. dvě jednoruční palice (mace) najednou, ale to už pak vše záleží na vás, co a jak by vám vyhohovalo.

V instancích se Rouge vždycky hodí, především k stunování mobů, ale i jako DMG Dealer nebo k otevírání zamčených předmětů, dveří atd. Proto je u Rogunka důležité nezaspat vývoj a pořád si zvětšovat skill u Lockpickingu , přeci jenom je nepříjemné když se potřebuje něco otevřít a přítomný rogáč nemá skill k takovému úkonu. A na PVP boje je Rouge také velice výborné povolání. S pořádným equipem (vybavením) je z roguna stroj na zabijení především papíráků (tedy clotháků – Mage, Priest..). Zde ale někdy také platí takové menší přísloví: „Zabij za 5 vteřin, nebo budeš sám zabit“. Ano, jako Rogáč dokážete během pár vteřin nasázet takový DMG, až to není pro nepřítele pěkné na rozdíl od vás :-). Samozřejmě vše záleží na vás, jaký způsob hry chcete hrát, na co se budete specializovat a i na vašich taktikách a schopnostech.

Nastavení talentů je u Rogua podle mě dost těžké. Pokud chcete chodit instance, tak určitě doporučuji v Subtlety použít talent Improved Sap, díky kterému budete mít ve finální fázi 90% šanci na možnost zůstat ve stealthu i po užití Sapu, což je výborná věc. Další výborný talent je Cold Blood v sekci Assassination, po jehož použití máte 100% šanci na critical v následujícím Sinister Striku, Backstapu, Ambushi nebo Eviscerate, což je taky paráda. Zaleží opravdu na vás co chcete používat. K mání je netu několik známých BUILDů:

21/5/25 Můj Build :-)

Assassination Talents (21 points)
Improved Eviscerate (3/3)
Malice (5/5)
Ruthlessness (3/3)
Relentless Strikes (1/1)
Lethality (5/5)
Imropved Instant Poisen (3/5)
Cold Blood (1/1)

Combat Talents (5 points)

Improved Gouge (3/3)
Improved Sinister Strike (2/2)

Subtlety Talents (25 points)

Camouflage (5/5)
Opportunity (5/5)
Initiative (5/5)
Improved Ambush (3/3)
Improved Sap (3/3)
Improved Vanich (3/3)
Preparation (1/1)
21/8/22 General PvP Build

Assassination Talents (21 points)

Improved Eviscerate (3/3)
Malice (5/5)
Ruthlessness (3/3)
Improved Slice and Dice (3/3)
Relentless Strikes (1/1)
Lethality (5/5)
Cold Blood (1/1)

Combat Talents (8 points)

Improved Gouge (3/3)
Improved Sinister Strike (2/2)
Improved Backstab (3/3)

Subtlety Talents (22 points)

Master of Deception (5/5)
Opportunity (5/5)
Initiative (4/5)
Improved Ambush (3/3)
Improved Sap (3/3)
Preparation (1/1)
Improved Cheap Shot (1/2)
16/25/10 Raid DPS/PvP Build

Assassination Talents (16 points)

Malice (5/5)
Ruthlessness (3/3)
Improved Slice and Dice (2/3)
Relentless Strikes (1/1)
Lethality (5/5)

Combat Talents (25 points)

Improved Gouge (3/3)
Improved Sinister Strike (2/2)
Improved Backstab (3/3)
Deflection (2/5)
Precision (5/5)
Dagger Specialization (4/5)
Dual Wield Specialization (5/5)
Blade Flurry (1/1)

Subtlety Talents (10 points)

Master of Deception (5/5)
Opportunity (5/5)


Profese u Roguna doporučuji buď Skinning a Leatherworking nebo Herbalism a Alchemy, samozřejmě i ostaní můžete použít, ale jedna z těchto dvou kombinací je nejlepší. Další dobrá věc jsou Poiseny (jedy), specialní skill, s jehož pomocí si Rogueové vyrábějí jedy, které jim dávají bonusy při boji a ty pak aplikují na své zbraně. width="378" border="0" />