WoW

Petové

Infernál

První warlockův pet nad nímž nikdy nebude mít úplnou moc. Jeho služeb bude moci warlock využít jen po omezený čas. A i vtom čase se bude strachovat chvíle kdy se Infernal vytrhne z pout a vrhne se na toho kdož ho zotročil.
Vyvolání Infernála patří mezi nejatraktivnější možnosti warločího života.

Stejně jako u předchozích warlockových petů i zde je třeba splnit pár kvestů, než získáte možnost přivolat si vlastního démona planoucího žárem tavené rudy. Ačkoliv první z kvestů můžete získat po dovršení padesátého levelu postavy, tak na jeho splnění budete potřebovat skupinu přátel. Uvádí se, že sólo se to dá zvládnout prý někde kolem 55-56 levelu postavy (mě se to povedlo sólo na 52-53). Každopádně pokud máte skupinu přátel, kteří vám pomohou s kvesty na něj, hodně vám to urychlí jeho získání.

Získání Infernála

Vaše cesta za získáním kouzla Summon Inferno, začíná ve Felwoodu u NPC Niby the Almighty. S ním si promluvte. Dozvíte se, že k tomu, aby jste se od něj mohli naučit přivolávat nového démona, je zapotřebí udělat několik věcí. Musíte porazit jednoho z  infernálů, démona Kroshiuse a přinést mu jeho kamenné jádro. To se může zdát jako snadný úkol, ale problém je v tom, že Kroshius je kompletně spálený. Proto je potřeba ho znovu oživit a pak porazit. Návod na to, jak znovu oživit Kroshiuse zná Nibyho démonek imp Impsy. Za ním vás nyní pošle.

Impsy vám sdělí co je zapotřebí udělat. K znovuoživení spáleného infernála je zapotřebí Fel Fire. Ale ten není snadné vyrobit. Je k tomu zapotřebí tří unikátních a čistých esencí. Vaším úkolem bude vypravit se do světa a tyto tři esence získat. S nimi se pak vrátíte k Impsy a ten vám vyrobí Fel Fire, aby jste se mohli vydat na Kroshiuse. Impsy vám dále sdělí místa kde se tyto esence nacházejí.
Jednu je potřeba získat od jaedenarských Legionářů z Jaedenaru ve Felwoodu. Jednu od Legašských satyrů z Azshary. A jednu od felguardích stráží z Blasted Lands.


První se vydáte získat esenci od obrovitých modrých jaedenarských legionářů, kteří se nacházejí ve spletitém podzemí Jaedenaru. V severozápadním rohu Jaedenaru vstupte do ústí jeskyně a vydejte se do jejích hlubin. V jeskyni narazíte na mnoho nepřátel a může vám trvat, než potkáte prvního legionáře. Navíc skoro nikdy není sám a má podporu zdejších démonů a warlocků. Samotní legionáři mají mezi 50-55 levelem. Navíc vás při boji budou nepříjemně odhazovat. Takže něž na ně zaútočíte, dobře si zajistěte okolí souboje. Bute-li s nimi bojovat sólo, záleží na vašich schopnostech a zkušenostech. Bude-li mít podporu přátel (partu), bude to bez problémů. Ale může se stát, že ta strávíte delší čas, nepadá to vždy hned. Záleží na vašem štěstí.

Druhou esenci střeží legašští satyrové v Azshare. Tam se vydáte a záleží na vašem štěstí, za jak dlouho vám z některého z nich tato esence padne. Tato část je spíše o trpělivosti a štěstí, protože samotní satyrové jsou poměrně neškodnými soupeři. Jejich levely se pohybují mezi 51-53. V Azshaře se nachází několik táborů satyrů a můžete si vybrat u kterého zakempíte, pokud by náhodou bylo plno hráčů v jednom táboře. Padá to ze všech satyrů na mapě, ale s nízkou šancí.

Nyní se vydáte pro třetí esenci a trošku si zacestujete, protože se nachází v Blasted lands na druhém kontinentě. Musíte se vydat na lov strážců Dark portálu. Kolem něj obcházejí stráže felguardů (jsou 54-55 levely), doprovázených felhoundy. A navíc zde jsou ještě silnější elite strážci. Tato část bývá považována za nejtěžší část sběru esencí (zvláště pro sólo plnění). Ale pokud umíte správně pullovat, není zde nejmenší problém (má zkušenost). Pokud se vám to nepovede a přitáhnete více nepřátel pokuste se utéct, ale spíše budete tím okamžikem mrtví. Pokuste se najít vždy vhodný moment pro pullnutí felguarda a odtáhněte si ho do bezpečné oblasti. Jeho psa pošlete běhat ve fearu a mezitím se vypořádejte s ním, pak teprve se psem. Když budete mít štěstí padne vám esence z prvního, ale zpravidla se to zde taky protáhne na pěknou řádku mrtvých felguardů. Budete-li mít partu s přáteli, tak to pro vás nebude moc problém.

Jakmile budete mít všechny tři esence vraťte se s nimi k démonkovi Impsy ve Felwoodu. Získáte jako odměnu nějaké zkušenosti a zvláštní esenci Fel Fire na znovuoživení Kroshiuse. Impsy vám oznámí kde se nachází zbytky jeho těla.

Nyní máte dvě možnosti jak zvládnout boj s Kroshiusem. První a poměrně lehká je, že si seženete skupinu hráčů, se kterými svedete společný boj proti Kroshiusovi. Kroshius je tuhý infernál, ale skupina postav na levelech 50+ si sním poradí.

Pokud nemáte skupinu přátel, můžete se rozhodnout dostat Kroshiuse sólo. Možná už jste o tom slyšeli, ale usólovat inferála Kroshiuse, není nic lehkého. Dle zdrojů je vhodné aby jste měli minimálně 54 level (dá se zvládnout sólo i na nižším levelu, má zkušenost). Kroshius samotný má 55 level a je elite mob.

Na rozdíl od ostatních infernálů v jeho okolí, Kroshius není imunní na fear. Jako na démona na něj lze použít banish. Rány od něj jsou velmi tvrdé a bude asi obtížné ho udržovat ve fearu, ale je to možné pokud máte dostatek many.

Další možnost je ovládnout jiného Infernála z okolí a použít ho pro boj proti Kroshiusovi. Nejlépe ovládnout Immolatuse, který je 56 elite.
Při jeho ovládaní na něj nahoďte Curse of Shadows a hned na to Enslave demon. Doufejte, že Enlsave demon vydrží po celou dobu trvání, protože v porovnání s Immolatusem, je Kroshius měkota. Pošlete Immolatuse na Kroshiuse a on z něj nadělá trosky. Jakmile se Immolatus dostane z Enslave demon nastává čas k útěku. Když budete mít štěstí, povede se vám utéct.

Ať už jste zvolili jakýkoliv způsob udolání tohoto démona, tak z jeho těla potom vyjměte jeho jádro. A s tím se vraťte k NPC Niby the Almighty, u něhož jste začínali svou pouť za získáním infernála. Blahopřeji, můžete být pyšní, nyní můžete vyvolávat svého vlastního infernála. Navíc jste ještě jako odměnu dostali off-hand předmět Shard of the Green Flame.


Kvesty na získání infernála jsou pro obě dvě frakce stejné:
Aliance a Horda
What Niby Commands
Quest zadává: Niby the Almighty ve Felwoodu (souřadnice 41.45)
Oblast: Felwood
Cíl: Promluvit si s Nibyho démonkem, impem Impsy. Ten pobíhá kolem svého pána.
Flawless Fel Essence
Quest zadává: Impsy imp Nibyho.
Oblasti: Felwood, Azshara, Blasted Lands
Cíl: Získat tři jedinečné esence. První ve Felwoodu v jeskyním podzemí Jaedenaru. Vstup do jeskynního systému je v severozápadní části a jmenuje se Shadow Hold. Druhou musíte získat ze satyrů legashi v Azshaře. Je tam několik táborů, jeden na souřadnici 51.19 a další v jeho okolí. Třetí esenci získáte od felguard sentry, kteří střeží Dark portal v Blasted lands. Pak se s těmi esencemi vrátíte k démonkovi Impsy.
Kroshius´Infernal Core (elite)
Quest zadává: Impsy imp Nibyho.
Oblast: Felwood
Cíl: Znovu oživit infernála Kroshiuse. Porazit ho v boji a vyjmout z něj jeho jádro. To pak donést k NPC Niby the Almighty.


Infernál jako pet

Aby jste mohli Infernála vyvolat potřebujete k tomu mít v inventáři Infernal Stone. Ten se kupuje u reagent vendorů. A samozřejmě musíte už mít splněné výše zmíněné kvesty.

Vyvolat infernála můžete jednou za 60 minut.

Když vyvoláváte infernála, sesíláte jej jako plošné kouzlo na určité území. Všichni kdož se v době jeho dopadu na daném území nacházejí jsou omráčeni na dvě sekundy a zranění za 200 bodů elementem shadow. Ano, on se neobjevuje jako klasičtí warlockovi peti, nýbrž přilétne jako meteorit a z kráteru vystoupí váš infernál.

Lze ho využít v PvE zvláště jako tankujícího moba. Ale využívá se s oblibou i v PvP, kde dokáže nadělat velké škody.

Když po vyvoláte je pod stejným kouzlem (Enslave demon) jako jiní démoni, které jste si kdy zkusili ve světě podmanit. To znamená, že je poslušný jen po určitou dobu. A tj. 5 minut. Jakmile uběhnou. Jakmile uběhnout 4 minuty ozve se vám ze hry varovná siréna. Máte minutu na to připravit se. Protože po uplynutí poslední minuty, se Infernal dostane z pout a vrhne se po tom kdo ho utlačoval. Což jste zpravidla vy, protože jste ho vytáhli z jeho domoviny. Přivolali na váš svět a spoutali řetězy, aby vám sloužil.

Nyní máte několik možnosti jak postupovat. Ten nejzákladnější je, že se ho pokusíte zabít. A to není příliš jednoduché.

Pak můžete svému Infernálovi utéct. Zpravidla vás nebude pronásledovat příliš daleko. Ale lze to udělat i tak, že pár vteřin před vypršením jeho poslušnosti, jej vyšlete na nějakého moba, nepřítele v okolí a začnete ihned prchat na opačnou stranu. Toto je poměrně bezpečné vzdání se služeb vašeho infernála. A on po chvilce zmizí zpět do své domoviny.

A poslední možnost jak se zachovat je, že se pokusíte vašeho infernála znovu ovládnout. V tomto případě postupujte následovně. Sešlete na něj kletbu Curse of Shadow. Tím snížíte jeho šanci na prolomení pouta, kterým ho opětovně hodláte svázat. A hned po této kletbě použijte Enslave demon. Nyní, ale už je doba po kterou vám bude sloužit velmi nejistá a nedostanete žádné varování předem. V jeden okamžik se otočí proti vám a pak už vše záleží na situaci, kdy to provedl.

Infernál je imunní na jakoukoliv ohnivou magii, či ohnivé útoky. Infernál je čistě pet pro boj na blízko a nemá manu, tudíž máte-li ho vyvolaného nelze využívat Dark Pact.
Žádné komentáře