WoW

Petové

Krmení a trénink petů

Na desátém levelu splníte dvojici kvestů „Taming the beast“ a „Training the Beast“. Nyní máte svého prvního vlastního peta a je na vás jak sním budete zacházet. Pokud se o něj nebudete starat, přijdete o něj.
V první části „Taming the Beast“ jste se naučili ochočovat různá zvířata. To hojně využijte při získáván nových petů a také a hlavně při získávání nových schopností pro peta.

Ve druhé části „Training the beast“ jste od svého mistra získali vědomosti o krmení a trénovaní vašich petů. Tohle je poměrně důležitá část vašeho soužití s petem.

Okno peta

Máte svého peta, tak se sním seznamte. Otevřete si okno peta.


Úplně nahoře máte jeho jméno. To můžete jednou změnit tak, aby se jmenoval tak jak chcete. Přejmenovat ho lze pouze jednou, proto si budoucí jméno dobře zvažte. Když mu nedáte jméno, bude jeho název shodný s druhem zvířat ke kterému náleží.

Pod jménem je uveden level vašeho peta a druh zvířat, ke kterému patří. Hned pod tím je uvedena jeho věrnost vůči vám. Čím lépe se o něj budete starat tím věrnější vám bude a bude za vás bojovat o to usilovněji. Jeho věrnost má taky velký vliv na počet tréninkových bodů, které získává. Na začátku vám moc nedůvěřuje a často odmítá se od vás nechat trénovat (záporné tréninkové body). Jeho důvěru si získáte tím, že jej budete pravidelně krmit.

V levém horním rohu jsou šipky pomocí kterých si můžete petem v okně otočit a prohlédnout si ho ze všech stran. Hned pod nimi je důležitá ikonka, kterou si při získání nového peta hned prohlédněte. Když na ni najedete kurzorem tak se vám vypíše seznam věcí, které tento pet jí. Pak už je na vás, abyste mu obstarali něco k snědku. Někteří Hunteři občas nevědí jakou potravu pro svého peta mají sehnat a pak o něho zbytečně přijdou, protože ho nedokázali nakrmit.

Na pravé straně jsou zobrazeny odolnosti vůči jednotlivým elementům. V těch můžete svého peta následně školit a v tomto okně pak uvidíte jak na tom je.

Pod obrázkem peta jsou vypsány jeho aktuální staty. Ty se liší podle druhu peta. Pod nimi je počítadlo na zkušenosti. Obdobné tomu co má váš Hunter. Jen s tím rozdílem, že je rozděleno jen na šest buněk. Zde můžete sledovat kolik potřebuje váš pet ještě získat zkušeností do dalšího levelu.

A vedle tlačítka „Close“ je uveden velmi důležitý údaj. A to jsou tréninkové body vašeho peta. Aby jste ho naučili vyšší dovednosti v jeho schopnostech bude potřeba vyššího množství tréninkových bodů, než na ty nižší. Pet získává tréninkové body podle své věrnosti a dle svého levelu. Vzoreček je takovýto: (level peta) * (level věrnosti peta – 1) = počet tréninkových bodů. Aktuálně je maximum bodů, které je možné získat 300. Tyto body získává bez ohledu na to zda byl pet získán na nízkém či vysokém levelu. Peti mívají na začátku zpravidla záporné tréninkové body. Lze je naučit schopnosti (které jsou zdarma) již nyní, ale používat je začnou obvykle až po přestupu na vyšší level věrnosti než začáteční (Rebellious).

Trénink petů

Peti těsně po ochočení občas ovládají jednu až dvě schopnosti, ale většinu je stejně budete muset naučit. Některé schopnosti budete učit své pety u pet trenérů ve městech. A jiné se naučíte ochočením zvířat v přírodě, které danou schopnost ovládají.

Naučení peta schopnostem u trenéra je snadné. Musíte mít dostatečný level. Pak si jen za peníze koupíte u „Pet Trainera“ schopnosti. On vás jim naučí a vy je pak můžete naučit svého peta. Tyto schopnosti vám prodá jen „Pet Trainer“, ne „Hunter Trainer“. Tito trenéři petů, jsou obvykle někde poblíž vašeho osobního trenéra.

U trenéra lze zakoupit tyto schopnosti:
Growl
Greater Stamina
Natural Armor
Arcane Resistance
Fire Resistance
Frost Resistance
Nature Resistance
Shadow ResistanceVětšinu schopností se ale přesto budete muset naučit ochočením zvířat, která danou schopnost ovládají. Zjistěte si jaký druh zvířat ovládá schopnost, případně její určitý level, které chcete naučit svého osobního peta. Pak odcestujte do dané oblasti, kde se dané zvíře vyskytuje. Svého osobního peta svěřte ve městě stájníkovi, ten se o něj postará. Pak najděte v přírodě druh zvířete, který ovládá potřebnou schopnost. Ochočte si ho. Pak využijte jeho služeb a bojujte s jeho pomocí proti okolním zvířatům. Bojujte s nimi tak dlouho, než se vám napíše, že jste se naučili novou schopnost. To v zásadě znamená to, že v boji sledujete počínání vašeho peta. Ten využívá svou schopnost. Vy časem okoukáte jak to dělá a naučíte se ji. Záleží na štěstí, někdy stačí jen pár bojů. Mnoho Hunterů věří, že mohou rychleji učit od petů jejich schopnosti, pokud bojují po jejich boku zbraní na blízko. Také se využívá krmení peta až do fáze kdy je velmi šťastný. Ačkoliv se stejně neví, zda to má doopravdy vliv na rychlost učení. Každopádně nyní máte novou a té budete moci naučit pak svého osobního peta. Tohoto můžete nechat snadno zapomenout, pokud ho nehodláte dále využívat.


Tyto schopnosti se můžete naučit pouze v přírodě:
Bite
Charge
Claw
Cower
Dash
Dive
Furious Howl
Lightning Breath
Prowl
Scorpid Poison
Screech
Shell Shield
Thunderstomp


Pamatujte si

- Nikdy nenechte svého peta hladovět!
- Ochočit lze i „Rare“ (vzácné) zvířata, mají často lepší staty než běžní příslušníci jejich druhu.
- Určité schopnosti se mohou naučit jen určité druhy petů.
- Na naučení vyšších levelů schopností musí mít pet dostatečný level.
- Na vyšší levely schopností je zapotřebí více tréninkových bodů peta a tak se snažte, aby je váš pet získal.
- Nejprve se danou schopnost (či její level) musíte naučit vy, pak ji teprve můžete naučit svého peta.
Žádné komentáře