WoW

Petové

Seznam schopností petů

Schopnosti lze získat naučením od trenéra petů a pak od různých zvířat v přírodě. Schopnosti se dají rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní schopnosti musí pet aktivovat, aby je použil. Schopnosti pasivní působí neustále.
Schopnosti od učitele
Growl
Greater Stamina
Natural Armor
Arcane Resistance
Fire Resistance
Frost Resistance
Nature Resistance
Shadow ResistanceSchopnosti z přírody
Bite
Charge
Claw
Cower
Dash
Dive
Furious Howl
Lightning Breath
Prowl
Scorpid Poison
Screech
Shell Shield
Thunderstomp


Vysvětlivky k textu a tabulkám níže:
Popis – Popis dané schopnosti a jejího efektu.
Focus – Je to obdoba Roguovy „energie“, jen je vlastní Hunterovým petům. Zde je vždy uvedeno kolik této energie (focusu) pet spotřebuje na seslání dané schopnosti. Pet má podobně jako Rogue 100 bodů focusu a průběžně ji regeneruje.
Dosah – Určuje vzdálenost na kterou je pet schopen danou schopnost použít.
Seslání – Je doba za kterou danou schopnost pet použije, sešle.
Cooldown – Je doba po které lze znovu použít danou schopnost.
Mohou se naučit – Zde jsou vypsány druhy petů, kteří jsou schopni se danou schopnost naučit.
Level sch. – Označuje výši (level) petovy znalosti dané schopnosti.
Level peta – Určuje minimální level peta, na kterém je schopen se naučit tento level schopnosti.
Tréninkové body – Uvádí počet tréninkových bodů, které pet musí získat aby se schopnost naučil.


Aktivní schopnosti

Bite (kousnutí)
Popis - Pet se zakousne do nepřítele a způsobí mu tím zranění.
Focus - 35
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – krokodýlové, divoká prasata, želvy, medvědi, pštrosi, kočkovité šelmy, ještěři, pavouci, netopýři, vlci

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 1 Kousne nepřítele a způsobí mu 7-9 bodů zranění.
2 8 4 Kousne nepřítele a způsobí mu 16-18 bodů zranění.
3 16 7 Kousne nepřítele a způsobí mu 24-28 bodů zranění.
4 24 10 Kousne nepřítele a způsobí mu 31-37 bodů zranění.
5 32 13 Kousne nepřítele a způsobí mu 40-48 bodů zranění.
6 40 17 Kousne nepřítele a způsobí mu 49-59 bodů zranění.
7 48 21 Kousne nepřítele a způsobí mu 66-80 bodů zranění.
8 56 25 Kousne nepřítele a způsobí mu 81-99 bodů zranění.


Charge (Do útoku)
Popis – Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu a zvýší bojovou sílu divokého prasete pro boj na blízko.
Focus - 35
Dosah - 8-25 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 25 sekund.
Mohou se naučit – Divoká prasata

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 5 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 50 bodů pro boj na blízko.
2 12 9 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 100 bodů pro boj na blízko.
3 24 13 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 180 bodů pro boj na blízko.
4 36 17 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 250 bodů pro boj na blízko.
5 48 21 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 390 bodů pro boj na blízko.
6 60 25 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 550 bodů pro boj na blízko.Claw (Spáry)
Popis – Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu zranění.
Focus - 25
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – žádný.
Mohou se naučit – krabi, škorpióni, medvědi, kočkovité šelmy, ještěři, sovy a supi.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 1 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 4-6 bodů zranění.
2 8 4 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 8-12 bodů zranění.
3 16 7 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 12-16 bodů zranění.
4 24 10 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 16-22 bodů zranění.
5 32 13 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 21-29 bodů zranění.
6 40 17 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 26-36 bodů zranění.
7 48 21 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 35-49 bodů zranění.
8 56 25 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 43-59 bodů zranění.


Cower (Krytí)
Popis – Krytí nezpůsobuje zranění, ale zvýší šanci, že nepřítel zaútočí na peta a ne na vás.
Focus - 15
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 5 sekund.
Mohou se naučit – Všichni peti.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 5 8 -
2 15 10 Efektivnější než předchozí level
3 25 12 Efektivnější než předchozí level
4 35 14 Efektivnější než předchozí level
5 45 16 Efektivnější než předchozí level
6 55 18 Efektivnější než předchozí level


Dash (Úprk)
Popis – Zvýší rychlost pohybu peta na 15 sekund.
Focus - 20
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – divoká prasata, pštrosi, kočkovité šelmy, vlci a hyeny.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Zvýší rychlost pohybu o 40% na 15 sekund.
2 40 20 Zvýší rychlost pohybu o 60% na 15 sekund.
3 50 25 Zvýší rychlost pohybu o 80% na 15 sekund.


Dive (Střemhlavý let)
Popis – Zvýší rychlost pohybu peta na 15 sekund.
Focus - 20
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – sovy, netopýři, supi a okřídlení hadi.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Zvýší rychlost pohybu o 40% na 15 sekund.
2 40 20 Zvýší rychlost pohybu o 60% na 15 sekund.
3 50 25 Zvýší rychlost pohybu o 80% na 15 sekund.


Furious Howl (Zuřivé zavytí)
Popis – Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku.
Focus - 60
Dosah - 15 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – vlci

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 10 10 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 9-11 bodů.
2 24 15 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 18-22 bodů.
3 40 20 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 28-34 bodů.
4 56 25 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 45-57 bodů.


Growl (Zavrčení, skřek)
Popis – Vyprovokuje nepřítele a zvýší pravděpodobnost že nestvůra zaútočí na peta a ne na vás.
Focus - 15
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 5 sekund.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – První a druhý level této schopnosti získá váš pet po splnění kvestu „Taming The beast“ u trenéra. V oblastech Dun Morogh, Durotar, Mulgore, Teldrassil.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 0 -
2 10 0 Efektivnější než předchozí level
3 20 0 Efektivnější než předchozí level
4 30 0 Efektivnější než předchozí level
5 40 0 Efektivnější než předchozí level
6 50 0 Efektivnější než předchozí level
7 60 0 Efektivnější než předchozí level


Lightning Breath (Bleskový dech)
Popis – Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature.
Focus - 50
Dosah - 20 yardů.
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – Okřídlení hadi

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 1 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 11-13 bodu zranění
2 12 5 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 21-23 bodu zranění
3 24 10 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 36-40 bodu zranění
4 36 15 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 51-59 bodu zranění
5 48 20 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 78-90 bodu zranění
6 60 25 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 99-113 bodu zranění


Prowl (Plížení)
Popis – Pet se začne plížit a dostane se do „Stealth“ modu. Zpomalí svou rychlost pohybu a když z něj zaútočí tak jeho útok je něco málo zvýšen. Plížení trvá dokud se nezruší nějakou akcí peta.
Focus - 40
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – kočkovité šelmy

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 50% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 20% zvýšen.
2 40 20 Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 45% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 35% zvýšen.
3 50 25 Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 40% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 50% zvýšen.


Scorpid Poison (Otrava škorpiónem)
Popis – Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund. Na jednom cíli může být až pět otrav od jednoho škorpióna.
Focus - 30
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 4 sekundy.
Mohou se naučit – škorpióni

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 8 10 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 10 bodů zranění
2 24 15 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 15 bodů zranění
3 40 20 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 30 bodů zranění
4 56 25 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 40 bodů zranění


Screech (Vřískot)
Popis – Udeří a zraní jednoho nepřítele. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů.
Focus - 20
Dosah - 5 yard
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – sovy, netopýři a supi

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 8 10 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 7-9 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 25 pro boj na blízko.
2 24 15 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 12-16 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 50 pro boj na blízko.
3 40 20 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 19-25 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 75 pro boj na blízko.
4 56 25 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 26-46 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 100 pro boj na blízko.


Shell Shield (Zpevněný krunýř)
Popis – Redukuje všechno zranění, které pet utrží o 50%, ale čas mezi jednotlivými útoky peta se zvýší o 43%. Trvání této schopnosti je 12 sekund.
Focus - 10
Dosah - sám pet
Seslání - ihned
Cooldown – 3 minuty
Mohou se naučit – želvy

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 20 15 Redukuje všechno zranění, které pet utrží o 50%, ale čas mezi jednotlivými útoky peta se zvýší o 43%. Trvání této schopnosti je 12 sekund.


Thunderstomp (Hromové dupnutí)
Popis – Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní všechny v okruhu osmi yardů.
Focus - 60
Dosah - 8 yardů
Seslání - ihned
Cooldown – 1 minuta
Mohou se naučit – gorily

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 37-77 bodů všechny v okruhu osmi yardů.
2 40 20 Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 87-99 bodů všechny v okruhu osmi yardů.
3 50 25 Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 115-133 bodů všechny v okruhu osmi yardů.


Pasivní schopnosti

Greater Stamina (Životaschopnost)
Popis – Zvyšuje Staminu petů. Jeden bod staminy rovná se deseti bodům života.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trénera petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 10 5 Zvýší Staminu o 3
2 12 10 Zvýší Staminu o 5
3 18 15 Zvýší Staminu o 7
4 24 25 Zvýší Staminu o 10
5 30 50 Zvýší Staminu o 13
6 36 75 Zvýší Staminu o 17
7 42 100 Zvýší Staminu o 21
8 48 125 Zvýší Staminu o 26
9 54 150 Zvýší Staminu o 32
10 60 175 Zvýší Staminu o 40


Natural Armor (Přírodní zbroj)
Popis – Zvětšuje Armor peta.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trenéra petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 10 1 Zvětšuje Armor o 50
2 12 5 Zvětšuje Armor o 100
3 18 10 Zvětšuje Armor o 160
4 24 15 Zvětšuje Armor o 240
5 30 25 Zvětšuje Armor o 330
6 36 50 Zvětšuje Armor o 430
7 42 75 Zvětšuje Armor o 550
8 48 100 Zvětšuje Armor o 675
9 54 125 Zvětšuje Armor o 810
10 60 150 Zvětšuje Armor o 1000


Arcane/Fire/Frost/Nature/Shadow Resistance (Odolnost vůči elementům)
Popis – Zvyšuje odolnost peta vůči elementům. Ale musí se učit jednotlivě pro každý daný element.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trénera petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 20 5 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 30
2 30 15 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 60
3 40 45 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 90
4 50 90 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 120
Žádné komentáře