WoW

Profese

Enchanting(Očarování)

Enchanteři používají své magické formule na trvalé přidání různých bonusů na zbraně, brnění a další výbavu.


Enchanting je profese pro vyšší levely, neboť vyžaduje více práce (a hlavně menší návratnost investic) než jakákoliv jiná profese. Enchanter nevytváří nové předměty narozdíl od Blacksmitha nebo Engineera. Místo toho vylepšuje stávající.

Aby získal nezbytné suroviny pro enchanting, musí disenchantovat (rozebrat) předměty za použití disenchant skillu. Každý předmět, který je zelený nebo lepší, může být disenchantován, dokonce i epické a legendární věci. Disenchantování předmět zničí, takže je třeba se předem dobře rozmyslet, jestli není lepší si věc ponechat nebo prodat.

Enchanteři by měli spolupracovat s mistry dalších profesí, aby získali přísun věcí na disenchant. Mnoho z enchanterů si bere jako sekundární profesi tailoring, který zaručuje vlastní přísun věcí na disenchant bez nutnosti vzít si nějakou sběratelskou profesi jako je např. mining.


Na získání vysokého skillu v enchantingu musí hráč disenchantovat mnoho věcí a suroviny z nich používat na enchanting vlastních předmětů nebo nabízet bezplatný případně placený enchant dalším hráčům.

Jako enchanter budeš muset kupovat některé věci od obchodníků. Také si budeš muset kupovat specifické přísady vyráběné blacksmithem. To jsou různé druhy "rod", např. runed copper rod, runed silver rod atd. Jsou potřeba pro některé enchanty.


Disenchanting

Touto činností získáváš magické přísady ze zelených, modrých nebo i fialových předmětů. Tato činnost však věc nenávratně zničí.Tuto schopnost získáváš automatikcy po naučení enchantingu. Jaké věci získáš z předmětu závisí na typu předmětu a levelu.

Armor - Obvykle dust (někdy essence a se štěstím shard)
Weapons - Většinou essence (občas dust a se štěstím shard)
Modré předměty - Shard
Fialové předměty - Nexus crystal

Epické předměty na 51 level a víc se disenchantují do nexus crystalu. Také předměty, které se obvykle disenchantují do large brilliant shard mají malou šanci na disenchant do nexus crystalu. Recepty na využití těchto crystalů se nacházejí v Ahn'Qiraj.

Dust
Získává se z brnění a příležitostně ze zbraní.

Dust Level předmětu
Strange Dust 1-20
Soul Dust 21-30
Vision Dust 31-40
Dream Dust 41-50
Illusion Dust 51-60

Essences
Získávají se ze zbraní a příležitostně z brnění.

Essence Level předmětu
Lesser Magic Essence 1-10
Greater Magic Essence 11-15
Lesser Astral Essence 16-20
Greater Astral Essence 21-25
Lesser Mystic Essence 26-30
Greater Mystic Essence 31-35
Lesser Nether Essence 36-40
Greater Nether Essence 41-45
Lesser Eternal Essence 46-50
Greater Eternal Essence 51-60

Shards
Získávají se z modrých předmětů a je i malá šance na získání ze zelených věcí.

Shard Level Předmětu
Small Glimmering Shard 1-20
Large Glimmering Shard 21-25
Small Glowing Shard 26-30
Large Glowing Shard 31-35
Small Radiant Shard 36-40
Large Radiant Shard 41-45
Small Brilliant Shard 46-50
Large Brilliant Shard 51-60

Recepty na enchant vyžadují různé přísady a opravdu jen ty nejsilnější vyžadují shard.


Enchanting

Vyber si enchant v enchantovacím okně a poté klikni na předmět který chceš vylepšit. Můžeš ho mít na sobě nebo v baťohu. Enchantování předmětu jinému hráči se provádí přes nejspodnější slot v obchodovacím okně. Hráč si tam musí dát předmět, který mu poté enchanter vylepší. Poté musí oba zmáčknout tlačítko pro obchod, aby byl enchant kompletní.


Další informace

- Můžeš pokračovat v neustálém enchantování stejného předmětu, aby sis zvýšil svůj skill, ale předmět může mít pouze jeden enchant.

- Enchanting je hardcore profese pro hardcore hráče. Je na ní třeba hodně pracovat a návratnost je teprve na vysokém levelu.

- Můžeš enchantovat kdekoliv. Nepotřebuješ něco podobného jako je anvil (kovadlina) pro blacksmitha.

- Další recepty na enchant se nacházejí jako dropy z příšer, v truhlách, u skrytých trenérů nebo jako odměna za vysokou reputaci u různých frakcí. Také je lze získat na aukcích.

- Při enchatování předmětu, který již nějaký enchant má se objeví dotaz, zda chcete tímto enchantem nahradit stávající.

- Leatherworkerovi záplaty na brnění fungujou jako další enchant. Musíš se rozhodnout, co je pro tebe lepší.

- Pokud zavřeš lootovací panel po disenchantu, věci se ti naberou do báglu automaticky.

- Enchanteři mohou z dustů a shardů vytvářet různé druhy magického oleje, který zvyšuje u zbraní napč. magické zranění nebo regeneraci many. Recepty na nízký level se nacházejí u trenérů, na vyšší u speciálních obchodníků a jako odměny za vysokou reputaci se Zandalar frakcí.

- Můžeš enchantem měnit barvu zbraní. To je velice oblíbená dovednost.
Žádné komentáře