WoW

Profese

Jewelcrafting

Jewelcrafting, nebo-li šperkařství, je výrobní profese, která se vám zpřístupní pouze s datadiskem The Burning Crusade. Šperkaři vyrábějí náhrdelníky (neck), náušnice (earings), prsteny (fingers) a mnoho dalších užitečných věcí… Dále se také mohou věnovat socketingu, který rozepíšu níže. Jewelcrafting je užitečný pro všechny povolání (na rozdíl např. od leatherworkingu).Výrobky se dobře prodávají v aukci – pokud nasadíte příznivou cenu, o zájemce nebudete mít nouzi...

Aby jste se stali šperkařem musíte si promluvit s trenérem. Avšak na rozdíl od ostatních profesí není ve všech hlavních městech, nýbrž pouze v lokacích, které přišli s datadiskem .
V tabulce uvádím dva stupně trenérů: apprentice (základní – ten vás jwl naučí) a grand mastera (nejvyššího mistra) .

Rank Jméno Místo Strana
Apprentice Amin Silvermoon Horda
Apprentice Padaar Exodar Aliance
Grand Master Kalaen Hellfire Peninsula Horda
Grand Master Tatiana Hellfire Peninsula Aliance
Grand Master Hamanar Shattrath City Neutrální
Grand Master Jazdalaad Netherstorm Neutrální


Šperkař potřebuje ke své práci kovy a vzácné drahokam . Kovy získáváte minningem (z čehož vyplývá, že by to měla být vaše druhá profese)klasickým kopáním. Při této příležitosti vám může nějaký ten drahokam dropnout. Bohužel šance není nikterak vysoká. Proto je zde abilita Prospecting .

Prospecting
Lze se ho naučit pouze pokud máte 20bodů (nebo více) skillu v jewelcraftingu. Použijete ho následovně:
a)Natěžte si alespoň 5 kusů rudy (které tímto procesem zničíte!).
b)Klikněte na ikonku prospectingu (kurzor se vám změní na aktivní ruku) a následně ji požijte na zmíněnou rudu.
c) Počkejte než dojede časová lišta (2 vteřiny) a vytěžíte nějaký drahokam + písek.

Nyní když už máte nějaké vzácné kameny, tak si vysvětlíme co s nimi.
První možnost: Necháte je tak jak jsou a uděláte si z nich nějaký šperk, který jsem uvedl na začátku.

Druhá možnost:Opracujete je a budete jimi socketovat (osazovat) své nebo cizí vybavení.

Socketing
Osazovat vybavení může každý hráč (na rozdíl od enchantingu) bez ohledu na to zda je, či není šperkař (avšak pouze jewelcrafter může drahokam opracovávat!).Stisknutím klávesy shift a pravého tlačítka myši na item otevřete speciální okno ve kterém můžete osazovat.
Vypadá asi takhle:

Socketing


Dole vidíte tři barevné čtverečky(sockety) – ty můžou mít tyto barvy:
Modry socketModrou (můžete vidět na obrázku)
RedČervenou (můžete vidět na obrázku)
YellowŽlutou
Do nich vkládáte drahokamy. Barevné sockety mohou být uloženy v jakémkoliv socketu. Avšak při dodržení barev (v našem případě – modrý drahokam do modrého socketu, červený do červeného) obdržíte tzv. meta socket bonus. Na obrázku si můžete všimnou, že v tomto případě by to bylo +6 stamina.
Existují drahokamy, které můžete osadit do více barevných socketů – např. zelený drahokam můžete obsadit do modrého nebo do žlutého socketu aníž by ste riskovali ztrátu meta socket bonusu. Pro přehlednost uvádím tabulku kde jsou uvedeny zbylé barvy a jejich možnost použití bez ztráty bonusu:

Zelený Oranžový Fialový
Modrý Červený Červený
Žlutý Žlutý Modrý
Žádné komentáře