WoW

Profese

Leatherworking(Zpracování kůží)

Tato profese umožňuje hráči zpracovávat různé kůže a kožešiny do kožených brnění. Leatherworker vytvářejí kožené věci pro povolání které je nejvíce využívají: druid, hunter, shaman a rogue. Na vyšších levelech poté vyrábí specializované vybavení pro hráče na vysokých levelech.


Pro povolání leatherworkera by jsi se měl rozhodnout s kombinací druhého povolání jako skinner, jinak si nebudeš moci obstarat dostatečný přísun surovin.


Přísady do receptů
Hlavními základními přísadami jsou samozřejmě kůže. Ty získáváš stahováním zvířat. Recepty také vyžadují množství dalších věcí, jako jsou barviva a nitě, nebo vzácné drahokamy získávané z rybaření, truhel, dolováním atd.

Přeměna
Můžes kombinovat méně hodnotné kůže do jedné lepší.

Kůže Výsledek
3 Ruined Leather Scraps 1 Light Leather
4 Light Leather 1 Medium Leather
5 Medium Leather 1 Heavy Leather
6 Heavy Leather 1 Thick Leather
6 Thick Leather 1 Rugged Leather

Recepty
Recepty se jako obvykle nenacházejí jen u obchodníků nebo trenérů, ale i jako dropy z příšer nebo z truhel.


Armor kity
Na vyšším levelu má hráč možnost vytvářet armor kity, které jsou alternativou k enchantingu. Armor kity se ruší navzájem s enchantem, takže si musíš vybrat co potřebuješ více. Můžeš je aplikovat na boty, hrudník, rukavice a kalhoty.

Specializace
Na vysokém levelu má hráč možnost specializace na dragonscale leatherworker, elemental leatherworker nebo tribal leatherworker. Tito specialisté dokžou vytvářet velice cenné a hodnotné předměty. Volba specializace závisí na tobě.

Elemental Leatherworking
Vytváří předměty, které dávájí bonusy do základních resistancí. Hlavně pro rogua a feral druida.

Dragonscale Leatherworking
Brnění z dračích šupin je třídy mail a tedy využitelné hlavně pro huntery a shamany.

Tribal Leatherworking
Vytváří věci, které dávají bonusy do inteligence a staminy. Velice dobré pro druidy, jeden set použitelný i pro rogua.

Další informace

- Efekt Leather patches (kožených záplat) se nesčítá. Po aplikování nová přemaže starou.
- Enchant nebo imbue a armor patches se navzájem přemazávají.
- Leatherworker může vytvořit pro zábavu házecí míč.
- Leatherworker může vytvořit Silithid armor. Naučení receptu vyžaduje frakci Cenarion Circle.
Žádné komentáře