WoW

Raidy

Něco narušeje portály do Smaragdového snu. Nové nebezpečí ohrožuje odloučené oblasti v Ashenvale, Duskwood, Feralas a Hinterlands. Čtyři velcí strážci Zelené dračí letky přišli ze Smaragdového snu. Ale tito kdysi hrdí ochránci nyní vyhledávají pouze zkázu a smrt.


Ysera a Zelená dračí letka

Ysera, velký snící dračí aspekt, vládne nad tajemnou dračí letkou. Její doménou je fantastická, mystická říše Smaragdového snu - a říká se, že odtud provází vývoj samotného světa. Je ochráncem přírody a snů, a je poviností její letky střežit všechny portály do Smaragdového snu (Great Trees) na světě, které pouze druidi používají ke vstupu do samotného Snu. V nedávné době byli Yseřini nejdůvěryhodnější zástupci zkaženi nějakou novou temnou silou uvnitř Smaragdového snu. Nyní tito nezvladatelní strážci prošli skrze portály do Azerothu, rozhodnutí šířit šílenství a hrůzu ve smrtelných královstvích. Dokonce i ti nejstatečnější dobrodruzi by se jim měli zdaleka vyhnout, nebo budou trpět následky jejich zuřivého hněvu.

Lethon
Lethonovým projevem na anomálii uvnitř Smaragdového snu nebylo jen ztmavnutí jeho mocných dračích šupin, ale i posílení o schopnost získávat zlo a temnotu ze svých nepřátel. Jakmile se spojí se svým mistrem, posilní ho léčivou energií. Nemělo by být tedy žádným překvapením, že je Lethon považován za jednoho z nejhrozivějších z nepříčetných zástupců Ysery.Emeriss
Záhadná temná síla uvnitř Smaragdového snu proměnila kdysi majestátního Emerise do hnijící nakažené zrůdnosti. Zprávy od několika, kteří přežili setkání s tímto drakem, vypráví hrůzné přiběhy o zkažených houbách vyrůstajících z těl jejich mrtvých společníků. Emeriss je opravdu nejstrašnější a nejděsivější z Yseřiných odcizených zelených draků.Taerar
Taerar byl možná nejvíce postiženým z Yseřiných ničemných zástupců. Působení temné síly ve Smaragdovém snu zničilo jeho rozum stejně tak jako jeho tělesnou formu. Drak nyní existuje jako spectra (nehmotný duch) se schopností se rozdělit na mnohočetné entity, z nichž každá ovládá ničivé magické síly. Taerar je prohnaný a nelítostný nepřítel, jehož záměrem je přenést šílenost jeho bytí do reality obyvatel Azerothu.Ysondre
Kdysi jedna z Yseřiných nejdůvěryhodnějších zástupců, se stala zločincem rozsévajícím hrůzu a chaos v zemích Azerothu. Její kdysi blahodárné léčivé síly ustoupili temné magii, dovolujíc jí kouzlit doutnající světelné vlny a vyvolávat na pomoc démonické druidy. Ysondre a její druh také ovládají schopnost navodit spánek, posílajíc tak své protivníky do říše jejich nejstrašlivějších nočních můr.


Azuregos - Lord Kazzak

Vždy po nějaké době se na světě objeví silný protivník na jehož zabití je potřeba menší armáda. Zde je menší popis dvou z nich.

Azuregos

Lokace: Azshara
Level: -
Limit: -

Před Velkým rozdělením (roztržením kontinentů), město nočních elfů Eldarath vzkvétalo v zemi, která je dnes známá jako Azshara. Věří se, že mnoho prastarých a mocných artefaktů Urozených může být nalezeno mezi ruinami kdysi mocné pevnosti. Po nespočetné generace střeží dračí Modrá letka mocné artefakty a magické znalosti, zajišťujíc, aby nepadli do smrtelných rukou. Přítomnost Azuregose, modrého draka, potvrzuje, že předměty mimořádného významu, možná dokonce lahvičky s bájnou vodou Studny věčnosti, mohou být nalezeny v pustinách Azshary. Cokoliv však Azuregos hledá, jedna věc je jistá: bude bojovat na život a na smrt, aby ubránil magické poklady Azshary.
Lord Kazzak

Lokace: Tainted Scar
Level: -
Limit: -

Po porážce Plamené legie na konci Třetí války se zbývající nepřátelské síly, vedeny Lordem Kazzakem, stáhli do Blasted lands (Zatracených zemí). Zde dodnes setrvávají v oblasti nazývané Tainted Scar, čekajíc na znovuotevření Temného portálu. Říká se, že až bude portál znovu otevřen, Kazzak se svými zbývajícími armádami přesune do Outlandu. Outland, kdysi domovský svět orků Draenor, byl roztrhán současnou aktivací několika portálů, vytvořených orčím shamanem Ner'zhulem a nyní existuje jako rozpadlý svět okupovaný legiemi démonických sil pod velením zrádce nočních elfů, Illidana.


V horkých džunglích Stranglethorn Vale se zrodilo nové zlo. Kněží Ata'lai, v dávné minulosti vyhnáni z Gurubashské říše, vyvolali v ruinách Zul'Gurubu prastarého krvavého boha trolů, nazývaného Hakkar Soulflayer.

Zul'Gurub

Lokace: Stranglethorn Vale
Level: 60+
Limit: 20 hráčů

Před tisíci lety byla mocná říše Gurubashi rozdělena masivní občanskou válkou. Vlivná skupina trolích knězů, známá jako Ata'lai, se pokusila přivést zpět starověkého krvavého boha, nazývaného Hakkar Soulflayer. Přestože kněží byli poraženi a nakonec vyhnáni, samotná říše se zhroutila. Vyhnaní trolové uprchli daleko na sever, do Bažin zármutku (Swamp of Sorrows). Zde postavili velký chrám zasvěcený Hakkarovi - kde se mohli připravovat na jeho příchod do světa živých.

Po čase kněží Ata'lai zjistili, že Hakkarova fyzická forma může být vyvolána pouze uvnitř prastarého hlavního města Gurubashské říše, Zul'Gurubu. Naneštěstí byli kněží částečně úspěšní ve svém úkolu vyvolat Hakkara - zprávy potvrzují přítomnost obávaného Soulflayera v srdci Gurubashských ruin.

Aby přemohli krvavého boha, trolové této země se spojili a vyslali kontingent veleknězů do prastarého města. Každý kněz byl šampiónem původních bohů - Netopýra, Pantera, Tigra, Pavouka a Hada - nehledě na jejich nejlepší úsilí, všichni padli do vlivu Hakkara. Nyní šampióni a aspekti původních bohů krmí děsivou moc Soulflayera. Dobrodruzi, kteří cestují do těchto zlověstných krajin, musí přemoci nejprve velekněze, jestliže mají mít nějakou naději ve střetnutí s mocným krvavým bohem.

Ruins of Ahn'Qiraj - Temple of Ahn'Qiraj

Před tisíci lety vztyčili spojené síly nočních elfů a draků magickou bariréru nad válkou zpustošeným centrem říše Ahn'Qiraj, kde uvěznili poslední zbytky strašlivé hmyzí armády. Nyní byla magická bariéra prolomena, přišel čas ukončit tuto válku.

Ruins of Ahn'Qiraj

Lokace: Silithus
Level: 60+
Limit: 20 hráčů

Během rozhodujících hodin Války pohyblivých písků spojené síly nočních elfů a čtyř dračích letek přesunuli bitvu do samotného srdce qirajské říše, do opevněného města Ahn'Qiraj. Avšak u městských bran se armády Kalimdoru střetli s takovým množstvím válečných trubců, jako nikdy předtím. Nakonec však byli silithidi a jejich qirajští mistři pouze uvězněni unitř magické bariéry, zatímco válka zanechala prokleté město v ruinách. Tisíc let uplynulo od té doby, ale qirajské síly nezůstali v nečinosti. Nová strašlivá armáda byla zplozena z úlů a ruiny Ahn'Qiraj se znovu hemží rojícími se masami silithidů a qirajů. Tato hrozba musí být eliminována, nebo všechno na Azerothu může padnout před strašlivou mocí nové qirajské armády.Temple of Ahn'Qiraj

Lokace: Silithus
Level: 60+
Limit: 40 hráčů

Ve srdci Ahn'Qiraj leží prastarý chrámový komplex. Postavený v čase před zaznamenanou historií, je monumentem nevyslovitelných bohů a obrovskou líhní qirajské armády. Od Války tekoucích písků, ukončené před tisíci lety, jsou dvojčata, dva císaři qirajské říše, uvězněni uvnitř jejich chrámu, stěží se vejdoucím za magickou bariéru vztyčenou bronzovým drakem Anachronosem a nočními elfy. Nyní, když Žezlo tekoucích písků bylo znovu sestaveno a pečeť zlomena, cesta do vnitřní svatyně Ahn'Qiraj je volná. Za plazícími se šílenostmi úlů, pod Chrámem Ahn'Qiraj (Temple of Ahn'Qiraj) se legie qirajů připravují na invazi. Musí být zastaveny za každou cenu, než budou moci vypustit jejich nesmírnou hmyzí armádu znovu na Kalimdor a rozpoutat druhou Válku pohyblivých písků.

Blackwing Lair - Molten Core - Onyxia's Lair

Tyto tři dungeony obývají jedny z nejmocnějších bytostí World of Warcraftu. V doupěti Blackrocku přebývá mocný drak Nefarion, který bojuje o převahu s ohnivým elementálem Ragnarosem, zatímco v bažinách přebývá Nefarionova sestra, Onyxie.

Blackwing Lair

Lokace: Blackrock Spire
Level: 60+
Limit: 40 hráčů

Blackwing Lair (Doupě Blackwinga) se nachází na samotném vrcholku hory Blackrock. Je to tady, v temných hlubinách horského vrcholu, kde Nefarian začal odkrývat poslední části svého plánu na zničení Ragnarose jednou provždy, aby mohl vést svojí armádu k neoddiskutovatelné nadvládě nad všemi rasami Azerothu.Molten Core

Lokace: Blackrock Depths
Level: 60+
Limit: 40 hráčů

Molten Core leží na samotné dně hlubin Blackrocku. Je to srdce hory Blackrock a přesně to místo, kde kdysi dávno v zoufalém pokusu zvrátit průběh trpasličí občanské války vyvolal císař Thaurissan elementála, Ohnivého lorda Ragnarose. Přestože je Ragnaros neschopen vzdálit se na větší vzdálenost od žhavého jádra, věří se, že jeho elementární služebníci velí temným trpaslíkům (Dark Iron dwarfes), kteří jsou uprostřed vytváření armády z živoucího kamene. Hořící jezero, kde leží spící Ragnaros, se chová jako trhlina do dimense ohně, dovolujíc zlomyslným elementálům procházet skrz. Vůdce Ragnarosových agentů je Majordomo Executus - protože pouze tento prohnaný elementál je schopný povolat Ohnivého lorda z jeho spánku.Onyxia's Lair

Lokace: Dustwallow Marsh
Level: 60+
Limit: 40 hráčů

Onyxia je dcera mocného draka Deadwinga a sestra vypočítavého Nefariona, Lorda Blackrock Spire (pán vrcholku Blackrocku). Říká se, že Onyxia se vyžívá v kažení smrtelných ras vměšováním se do jejich politických záležitostí. Dokonce se věří, že na sebe bere různé podoby a využívá svůj půvab a moc k ovlivňování choulostivých záležitostí mezi různými rasami. Někteří věří, že Onyxie dokonce převzala krycí jméno, kdysi používané jejím otcem - titul královského rodu Prestor. Když není zapletená do záležitostí smrtelníků, Onyxia přebývá v ohnivé jeskyni pod Dragonmurkem, pochmurné bažině nacházející se v Dustwallow Marsh. Zde je střežena svými příbuznými, zbývajícími členy zrádné Černé letky.