WoW

Rasy

Téměř 7.000 let Vysocí Elfové obdělávali jejich zářící, kouzelné království, ukryti v hájích Quel'Thalasu. Avšak třetí válka a s ní vpád Nemrtvé Pohromy, kterou vedl rytíř smrti Arthas, všechno změnila…

Pohroma zaútočila na mocné království Vysokých Elfů, kteří ač se snažili sebevíc nakonec podlehli. Rytíř smrti využil Sluneční studnu – mocný zdroj veškeré magické energie Vysokých Elfů – k oživení Kel'Thuzada, čímž studnu navždy zničil.
Z přenádherné domoviny Vysokých Elfů, která přetrvala více než sedm tisíc let, nezbylo téměř nic. Skupinka přeživších, vedena posledním žijícím princem Kael'thasem, přejmenovala svůj národ na Krvavé Elfy na počest všech, kteří padli v boji proti Pohromě.
Kael'thas žíznící po pomstě se připojil k tažení proti Pohromě v Lordaeronu, avšak zde se setkal s podezíráním a dokonce přímým nepřátelstvím, ze strany lidí. Proto se připojil k nagům a společně se vydali do roztříštěné země, známé jako Outland, za vůdcem nagů Illidanem. Ten přislíbil Kael'thasovi pomstít svůj mrtvý lid a utišit jejich bolestný hlad po magii zapříčiněný ztrátou magické energie ze Sluneční studny. Nyní Krvaví Elfové hledají nové prostředky k obraně před Pohromou.

Tato rasa je hratelná pouze s datadiskem The Burning Crusade.

Povolání: Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Warlock
Jezdecké zvíře:Hawkstrider
Startovní oblast: Sunstrider Isle,Eversong Wood
Hlavní město: Silvermoon City

Výhody:
Arcane Affinity - pasivní
+10 do povolání enchanting.

Mana Tap – aktivní (30 vteřin cooldown)
Vysaje z cíle 51 many (zvyšuje se s levelem) a dá vám mana tap effect.Můžete mít na sobě maximálně tři mana tap effecty najednou.Maximální vzdálenost ze které můžete vysávat je 30 yardů.

Arcane Torrent – aktivní (2 minuty cooldown)
Zabrání všem nepřátelům v okolí 8 yardů kouzlit po dobu 2 vteřin. Současně získáte 5 many (zvyšuje se s levelem) za každý uložený mana tap efekt. Roguové získávají místo many 10 energie za jeden mana tap.

Magic Resistance - pasivní Rezistence proti všem druhům magie zvýšena o 5.

Blood elfka
Před 25 000 lety, se zrodila nová rasa, eredaři ve světě zvaném Argus. Byli velice inteligentní a měli blízký vztah k přírodě a ke kouzlům ve všech jejích nesčetných formách. Bohužel jejich úspěchy upoutaly pozornost Sargerase, Ničitele světů...

Draeneiové (Draenei)

Sargeras kontaktoval tři eredarské vůdce: Kil'jaedena, Archimonda, a Velena. Výměnou za oddanost eredarů, jim Sargeras nabídl nevyslovitelnou sílu a znalosti. Nabídka zněla velmi zajímavě, ale Velen měl vizi budoucnosti která ho naplnila nevyslovitelnou hrůzou. Viděl legii v celé její hrozné síle a byl svědkem ničení, které by mohlo zničit celý svět. K Velenovi přišla nějaká bytost a vysvětlila mu že je jedním z naaru. Velen shromáždil další eredary, kteří dosud odmítali připojit se k Sargerasovi. Pojmenoval je draenei. Naaru draenei vysvětlil, že existují i další síly jež by mohly také vzdorovat Plamenné legii. Nakonec se Velen a jeho draenei dostali do pokojného světa, který se zdál být ideálním útočištěm. Pojmenoval ho Draenor. Navzdory opatrnosti, Kil'jaeden objevil jejich tajné útočiště na Draenoru. Zmanipuloval orky, kteří později zaútočí na draenei. Tento krvavý konflikt trval téměř osm let, ale orský triumf byl nevyhnutelný. Draenei byl mocní jen kvůli jejich silám Světla, ale démony rozčílená horda byla ještě mocnější. Orkové zabili přes osmdesát procent z draenei, zbytek odletěl vesmírnou lodí Exodar do Azerothu. Draenei kteří bojovali proti Hordě a přežili, zjistili byli ovlivněni temnými silami, které ovládaly orští černokněžníci. Tito draenei zmutovali do dvou poddruhů, Broken a Lost Ones. Jejich zhnusená těla nejsou skoro nic, co kdysi byli pyšní draenei a většina z nich se z toho zbláznila.
Draenei

Tato rasa je ve hře pouze s datadiskem The Burning Crusade.


Povolání:

Hunter, Mage, Paladin, Priest, Shaman, Warrior


Základní Atributy:

Strength: 21, Agility: 17, Stamina: 19, Intellect: 21, Spirit: 22


Specializace Rasy:

Gemcutting: +5 k profesi Jewelcrafting.

Gift of The Naaru: Vyléčí cíl za 65 (zvyšuje se s levelem) životů za 15 vteřin.

Inspiring Presence: Zvyšuje šanci na zásah kouzlem o 1% Vám a vašim spoluhráčům ve vzdálenosti 30 yardů.

Shadow Resistance: +10 k resistenci proti stínové magii.


Ostatní informace:

Základní Lokace: Ammen Vale

Dopravní zvíře: Elekk

Hlavní město: Exodar

Letecká doprava: Hipogryf

Trpaslíci patří mezi nejtvrdší válečníky Aliance. Jejich houževnatost zvrátila průběh mnoha bitev. Dnes začínají trpaslíci po mnoha letech znovu opouštět vrcholky Dun Moroghu, aby nalezli kořeny svého starodávného původu.

Povolání: Hunter, Rogue, Paladin, Priest, Warrior
Jezdecké zvíře: Ram
Startovací oblast: Coldridge Valley, Dun Morogh
Hlavní město: Ironforge

Výhody:
Stone Form - aktivní
Když je aktivní, dává imunitu proti krvácení, jedu a oslabujícím efektům. Také zvýší brnění o 10%. Trvá 8s, obnova 3min.

Gun Specialization - pasivní
Trpaslíci dostávají +5 do odbornosti pušek.

Frost Resistance - pasivní
Všichni trpaslíci dostávají +10 k odolnosti vůči chladu.

Find Treasures - pasivní
Po aktivaci se zobrazují poklady na minimapce do vypnutí, nemá obnovu.


Krutí a barbarští trolové trolové jsou rozšířeni po celém světě. Spojenec Hordy, kmen Darkspear, pochází z nebezpečných džunglí Stranghletorn Vale, kde byl objeven válečníky Hordy. Nyní žije kmen Darkspear v orkském hlavním městě Orgrimmaru.

Povolání: Hunter, Mage, Rogue, Priest, Shaman, Warrior
Jezdecké zvíře: Raptor
Startovací lokace: Valley of Trials, Durotar
Hlavní město: Orgrimmar

Výhody:
Berserking - aktivní
Zvětší tvojí útočnou rychlost od 10% do 30%. Při plném zdraví je bonus 10% a stoupá do 30%, jestliže jsi těžce raněný. Trvá 10s.

Regeneration - pasivní
10% regenerační bonus zdraví, 10% aktivní v boji

Beast Slaying - pasivní
5% bonus do zranění proti bestiím

Throwing Specialization - pasivní
+5 bonus na luky a vrhací zbraně

Obří taureni jsou jedni z nejsilnějších válečníků na světě. Kdysi čelící velké hrozbě ze strany kentaurů, dokázali za pomoci Hordy porazit svého nepřítele a vystavět svůj nový domov, Thunder Bluff.

Povolání: Druid, Hunter, Shaman, Warrior
Jezdecké zvíře: Kodo
Startovací lokace: Camp Narache, Mulgore
Hlavní město: Thunder Bluff

Výhody:
War Stomp - aktivní
Po aktivaci omráčí až 5 protivníků ve vzdálenosti 8 metrů, trvá 2s, 2min.obnova

Endurance - pasivní
Max zdraví zvětšeno o 5%

Cultivation - pasivní
bonus +15 do odbornosti herbalismu

Nature Resistance - pasivní
Všichni Taureni získávají odolnost +10 vůči nature kouzlům


Jejich armády představovali symbol destrukce a ničení po mnoho let, dokud je hrdiná oběť Groma Hellscreama nezbavila démonického prokletí. Jejich mladý náčelník Thrall uzavřel spojenectví s dávným nepřítelem, lidmi a nechal vystavět v divokých zemích Durotaru nový orčí domov, Orgrimmar.

Povolání: Hunter, Rogue, Shaman, Warlock, Warrior
Jezdecké zvíře: Vlk
Startovací lokace: Valley of Trials, Durotar
Hlavní město: Orgrimmar

Výhody:
Blood Fury - aktivní
Zvětší základní útok o 25% na 15s a zmenší léčebný účinek na tebe o 50% na 25s.

Hardiness - pasivní
25% odolnost na omračující rány a povalení.

Command - pasivní
Ničivost peta o 5% větší.

Axe Specialization - pasivní
Orkové získávají +5 bonus do odbornosti seker.


Po odplutí rytíře smrti, prince Arthase, do Northrendu vypukla ve zničeném království Lordareonu rebelie mezi nemrtvými armádami Pohromy. V této občanské válce se ukázali jako rozhodující schopnosti nemrtvé elfky, banshee Sylvanas Windrunner. Její válečníci obsadili ruiny Lordareonu, které přeměnili na baštu nemrtvých, Undercity.

Povolání: Mage, Priest, Rogue, Warlock, Warrior
Jezdecké zvíře: Kostlivý kůň
Startovací lokace: Deathknell, Trisfal Glades
Hlavní město: Undercity

Výhody:
Will of the Forsaken - aktivní
Po aktivování nastává imunita proti kouzlům Fear(strach), Sleep(spánek) a Charm(okouzlení). Může být také použito pro odstranění účinku Fear a Sleep. Trvá 5s, obnova 2min.

Cannibalize - aktivní
Po aktivaci regeneruje 7% z celkového zdraví každé 2s při konzumování humanoidího nebo nemrtvého těla v blízkosti 5 metrů. Trví 10s, obnova 2min.

Underwater Breathing - pasivní
Pod vodu vydrží 300% déle.

Shadow Resistance - pasivní
Všichni nemrtví dostávají +10 shadow resistanci


Gnomové jsou jedna z nejpodivnějších ras na světě. Jsou geniálními vynálezci a konstruktéry, ale jejich válečné schopnosti selhaly při invazi jejich hlavního města Gnomereganu. Tato od počátku ztracená bitva stála životy téměř 80% jejich rasy. Pouze několika z nich se podařilo uprchnout pod ochranu trpaslíků.

Povolání: Mage, Rogue, Warlock, Warrior
Jezdecké zvíře: Mechanický pták
Startovací oblast: Coldridge Valley, Dun Morogh
Hlavní město: Ironforge

Výhody:
Escape Artist - aktivní
Po aktivaci se dostane z kořenů nebo pasti. Vyvolání za 0,5s, obnova 1min.

Expensive Mind - pasivní
Zvyšuje inteligenci o 5%.

Arcane Resistance - pasivní
Všichni gnomové získávají +10 resistanci vuči arcane magii.

Engineering Specialization - pasivní
+15 bonus do povolání inženýrství.


Lidé, kdysi jedna z nejpočetnějších ras na světě se po dvou válkách s orky a poslední válkou s Plamenou Legií a jejími přisluhovači, Pohromou, stála téměř na pokraji zániku. Po třetí válce přišli lidé o dvě nejmocnější města světa, Dalaran - město arcimágů a Lordareon - hlavní město Velké Aliance. Nyní je Stormwind, znovu vybudovaný po druhé válce, poslední nadějí a útočištěm lidí.

Povolání: Mage, Priest, Paladin, Rogue, Warlock, Warrior
Jezdecké zvíře: Kůň
Startovací oblast: Nortshire Valley, Elwyn Forest
Hlavní město: Stormwind

Výhody:
Perception - aktivní
Po aktivaci dramaticky stoupne detekce neviditelnosti. Trvá 20s, 3min obnova.

The Human Spirit - pasivní
Zvětšuje Spirit (obnovu zdraví a many) o 5%.

Sword Specialization - pasivní
Lidé získávají +5 bonus do odbornosti meče.

Mace Specialization - pasivní
Lidé získávají +5 bonus do odbornosti kladiva.


Kdysi vládci nejmocnější magické říše zažili první invazi Plamené legie do tohoto světa. Ačkoliv ji odrazili, změnilo je to provždy. Jejich mágové se vzdali svých kouzel nebo byli vyhnáni. Jejich lesy se stali rodištěm mocných druidů, kteří se stali mocnými obránci a pomohli odrazit druhou invazi Plamené legie. Dnes po tisících letech se první elfové vydávají prozkoumat svět.

Povolání: Druid, Hunter, Rogue, Priest, Warrior
Jezdecké zvíře: Noční panter
Startovací oblast: Shadowglen, Teldrassil
Hlavní město: Darnassus

Výhody:
Shadowmeld - aktivní
Neviditelnost po aktivaci za nehybnosti a mimo boj. Trvá do ukončení, obnova 10s.

Quickness - pasivní
Šance na vyhnutí ráně během boje zvýšena o 1%.

Wisp Spirit - pasivní
Proměna v bludičku po smrti s rychlostí větší o 50% (o 25% rychlejší než obyčejný duch)

Nature Resistance - pasivní
Všichni noční elfové získávají +10 odolnost vůči nature (přírodním) kouzlům.

1  
2